31.03.2011 11:45

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
Michałowic Wsi
POKOLENIOWA ZMIANA

332
30 marca, w środę, w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Michałowicach odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Michałowic Wsi. Sołtysem została Adriana Król-Popiel, w skład rady weszli: Agata Borychowska, Marcin Kaczorowski oraz Mirosław Pyć.
Uprawnionych do głosowania w Michałowicach Wsi jest 276 osób, a wzięło udział 42. Na sołtysa zostały zgłoszone 3 kandydatury: ustępujący sołtys Józef Tatar, Katarzyna Demkiewicz oraz Adriana Król-Popiel.

Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów na sołtysa jeden z mieszkańców stwierdził, iż należy podziękować ustępującemu sołtysowi Józefowi Tatarowi za jego pracę przez dwie kadencje. Zebrani podziękowali brawami.

W sprawozdaniu sołtysa i Rady Sołeckiej Michałowic Wsi w kadencji 2007-2010 ustępujący sołtys Józef Tatar m.in. powiedział:

Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach Poniatowskiego i Kasztanowej oraz częściowo w ul. Borowskiego. Rozpoczęto budowę odwodnienia w ul. Kasztanowej i ks. Józefa Poniatowskiego. Wykonany został wodociąg w ulicach Szarej i Zgody oraz w części ul. Borowskiego. Wykonano oświetlenie ul. Zgody. Destruktem zostały wyrównane ulice: Szara, Zgody, Borowskiego i Kolejowa.

Do załatwienia pozostało wiele spraw. Jak powiedzieli m.in. kandydaci na sołtysa i do rady sołeckiej, Michałowice Wieś zamienia się w osiedle, podobnego do osiedla Michałowice. Upraw rolnych na terenie sołectwa nie prowadzi się, a pod budowę domów udostępniane są kolejne grunty. Najpilniejszymi zadaniami do wykonania, jak stwierdzili na zebraniu mieszkańcy, są: budowa chodnika na ul. ks. Józefa Poniatowskiego, bo „jest to droga przez mękę dzieci do szkoły” oraz budowa placu zabaw. Nową radę sołecką zdominowały mamy, które chcą zadbać o dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci Michałowic Wsi.

Zebranie w Michałowicach Wsi było ostatnim zebraniem wyborczym w gminie Michałowice. Jak powiedział na nim przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski: - Byłem na wszystkich zebraniach. Wysłuchiwałem mieszkańców. Istotą pracy Rady Gminy jest upodmiotowienie mieszkańców. Chodzi o to, by w społeczeństwie obywatelskim mechanizmy demokratyczne funkcjonowały jak najsprawniej. Nasza Rada Gminy dąży do tego, by informacje o pracach rady i urzędu – od rady do samorządów i mieszkańców oraz w drugą stronę – przebiegały jak najsprawniej. Wiem, że wójta nie boicie się. Często z nim rozmawiacie. Zachęcam też do współpracy z Radą Gminy Michałowice, z biurem rady.

- W poniedziałek, na sesji Rady Gminy radni przyjęli studium przestrzennego zagospodarowania naszej gminy – kontynuował przewodniczący. – Stanowi ono podstawę planów przestrzennego zagospodarowania. W najbliższych latach, w obecnej kadencji, starajmy się zrealizować jak najwięcej tych planów przestrzennego zagospodarowania. Nie wiadomo bowiem, jak długo naszej gminie będzie dane władztwo planistyczne. Warszawa stara się poszerzać swoją władzę.

- Na zebraniach często poruszana była sprawa bezpieczeństwa, tego indywidualnego i drogowego. Jest duże zainteresowanie strażą gminną. Temat ten powinien wrócić.

- Bieżącą sprawą są podtopienia. Chodzi o to, by takie problemy nie były zostawiane, zapominane. (…) Jest tworzony harmonogram inwestycji po to, by państwo mogli się z nim zapoznać. Chodzi o czytelność działań wójta i radnych – zakończył swoją wypowiedź przewodniczący Rajski.

W zebraniu wziął udział Stanisław Dymura – radny Rady Powiatu Pruszkowskiego, przewodniczący Komisji Inwestycji i Bezpieczeństwa. – Dziękuję państwu, że głosowaliście na mnie. To dzięki głosom mieszkańców gmin Michałowice i Nadarzyn zostałem wybrany – powiedział. – Są wspólne tematy, które powiat i gmina Michałowice mogą realizować. Dotyczy to remontów oraz budowy dróg i chodników. Lista jest oczywiście długa. Dzięki synergii można wiele zdziałać. Są wspólne tematy, które można wspólnie zrealizować niewielkimi środkami. Obiecuję, że będę z waszą gminą współpracował. (…)Jestem zwolennikiem przeznaczania jak największych środków na oświatę, bo tylko to daje nam szanse na uczestnictwo w dzisiejszej i jutrzejszej Europie.

Przewodniczącym zebrania wiejskiego był kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Michałowice Józef Kawiorski. W zebraniu wzięli udział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Zacny

Adriana Król-Popiel – sołtys Michałowic Wsi
- mieszkanka gminy Michałowice od urodzenia. W Opaczy Kolonii mieszkała do zeszłego roku. Z mężem prowadzi własną działalność gospodarczą. Ukończyła w Warszawie: technikum hotelarsko-gastronomiczne w DrukTurze, Gospodarkę Turystyczną – studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Zarządzanie Zasobami Pracy – studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak