27.03.2011 00:00

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
Sołectwa Reguły
SOŁTYSEM PO RAZ CZWARTY

189
25 marca, w piątek, w świetlicy, która znajduje się w zabytkowym parku w Regułach, odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został Eugeniusz Strzelecki, a członkami rady 6 osób: Andrzej Goszczyński, Barbara Janczak, Jarosław Koć, Magdalena Krajnik-Partyka, Elżbieta Stopyra i Lidia Wiśnik.
Uprawnionych do głosowania było 1233 mieszkańców sołectwa Reguły, głosowało 113. Na sołtysa zostały zgłoszone dwie kandydatury: Bogusława Widlickiego – otrzymał on 53 głosy i Eugeniusza Strzeleckiego – otrzymał 57 głosów.

Następnie przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. W głosowaniu udział wzięło 57 mieszkańców. Zgłoszono 8 kandydatów ( Bogusław Widlicki nie zgodził się kandydować).

Magdalena Krajnik-Partyka, która otrzymała największe poparcie mieszkańców (45 głosów), Elżbieta Stopyra (38) i Jarosław Koć (32), po raz pierwszy swoją działalnością wspomogą prace rady. Pozostali członkowie : Goszczyński Andrzej (37 głosów), Wiśnik Lidia (35) i Janczak Barbara (34) są doskonale znani społeczności lokalnej, gdyż byli członkami rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

W sprawozdaniu z działalności sołtysa i rady sołeckiej w kadencji 2007-2010, Eugeniusz Strzelecki powiedział m.in.: „Tyle znaczymy, ile jesteśmy w stanie wspólnie zrobić dla wspólnego dobra”.
Lista tych wspólnie zrealizowanych celów w Regułach w minionej kadencji była dosyć długa: w zabytkowym parku organizowano festyny, a w świetlicy spotkania wigilijne i wielkanocne, powstała Otwarta Strefa Rekreacji im. Romana Lawrence…

Jak stwierdził Eugeniusz Strzelecki: „Sołtys nie musi być lubiany, lepiej niech będzie skuteczny. Może jest w tym powiedzeniu dużo samokrytyki, ale tych, którzy lubią sołtysa, było i jest wielu”.

Strzelecki, w sprawozdaniu, oraz mieszkańcy, zabierając głos, przedstawili wiele spraw do załatwienia: uciążliwości związane z tirami, które przejeżdżają przez Reguły, brak chodnika na niezwykle ruchliwej alei Powstańców Warszawy, zbyt mała świetlica – np. nie zmieścili się w niej mieszkańcy biorący udział w wyborach, brak przedszkola itp.

W każdym zebraniu wyborczym bierze udział przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski. Gratulując wybranemu sołtysowi, powiedział: - Niech ten entuzjazm, który przekazał Eugeniusz Strzelecki, udzieli się wszystkim mieszkańcom Reguł. W Regułach, podobnie jak na innych zebraniach, przewodniczący Rajski przedstawił koncepcję działalności pracy rady. Są to: 1) reagowanie na bieżące problemy 2) gminne inwestycje - przedstawienie mieszkańcom harmonogramu tych inwestycji, 3) opracowanie studium przestrzennego zagospodarowania, a następnie planów przestrzennego zagospodarowania.

W zebraniu wziął udział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka i radny Rady Gminy Michałowice, mieszkaniec Reguł Wojciech Herner.

Z ramienia Urzędu Gminy Michałowice, jako przewodnicząca, zebranie prowadziła sekretarz gminy Zofia Idzikiewicz.

Dziękując za pomoc w pracach rady sołeckiej wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka i sołtys Eugeniusz Strzelecki wręczali dyplomy mieszkańcom Reguł: Alicji i Krzysztofowi Baranom, Helenie i Janowi Kryńskim, Irenie Gdak, Krzysztofowi Migosowi oraz Grażynie i Jerzemu Domańskim; a za pracę w radzie w kadencji 2007-2010 podziękowali dyplomami członkom rady: Andrzejowi Goszczyńskiemu, Czesławowi Kwiatkowskiemu, Lidii Wiśnik z mężem, Marii Wielgosz z mężem, Barbarze Janczak i Alicji Więckowskiej.


Eugeniusz Strzelecki – sołtysem Reguł został wybrany po raz czwarty, trzeci raz pod rząd; po raz pierwszy w kadencji 1986-1990. Działaczem samorządowym jest od ponad 30 lat. W latach 1974-78 był radnym Rady Miasta Pruszków, a w kadencjach 1994-1998 oraz 1998-2002 radnym Rady Gminy Michałowice. W Regułach mieszka od lipca 1974 roku.

* * *
W niedzielę, 27 marca w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach odprawiona została msza święta dziękczynna w intencji wszystkich byłych sołtysów gminy Michałowice. Wzięli w niej udział m.in. wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz przewodniczący Rady Gminy Paweł Rajski. Mszę koncelebrował proboszcz parafii ks. Grzegorz Jasiński z byłym emerytowanym proboszczem Janem Gąsiorowskim. Pobłogosławili oni nowo wybranym sołtysom.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak