13.03.2011 00:00

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
w Opaczy Kolonii
RZĄDZĄ PANIE

118
11 marca, w piątek, w Opaczy Kolonii, w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa: Grażynę Grabkę oraz Radę Sołecką: Agnieszkę Augustynowicz, Monikę Kokorzycką, Annę Skoneczną i Annę Woźniczko.
W zebraniu wzięło udział 72 mieszkańców Opaczy Kolonii. Z ramienia Urzędu Gminy Michałowice, jako przewodnicząca, prowadziła je sekretarz gminy Zofia Idzikiewicz, mieszkanka Opaczy Kolonii od 26 lat. Urząd i Radę Gminy reprezentowali: wójt Krzysztof Grabka, przewodniczący Rady Gminy Paweł Rajski oraz radne Anna Kamińska i Elżbieta Zawadzka.

Jako kandydat do Rady Sołeckiej został zgłoszony jeden pan, Feliks Kamiński, ale wyborcy zadecydowali, iż Opaczą Kolonią rządzą wyłącznie panie.

Minioną kadencję 2007-2010 podsumowała sołtys Grażyna Grabka: Wykonano nawierzchnię ul. Centralnej i Różanej… Powstał plac zabaw i świetlica, gdzie odbywają się zajęcia sportowe i kulturalne (na stronie www.michalowice.pl pisaliśmy o tym wielokrotnie).

Podczas liczenia głosów omawiane były „sprawy wniesione”. Dominował temat konsekwencji dla Opaczy budowy południowej obwodnicy Warszawy. Rozjeżdżane są ulice sołectwa przez samochody ciężarowe dowożące materiały na budowę. Podczas prac została zniszczona melioracja i woda zalega na polach. Wykonawcom zależy na szybkim zysku i nie uwzględniają ustaleń z gminą Michałowice. Osoby, które zabierały głos, podkreślały, iż mieszkańcom Opaczy Kolonii zależy na budowie obwodnicy, ale powinno odbywać się to w sposób bardziej cywilizowany.

Różne aspekty budowy obwodnicy omawiał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Andrzej Kamiński zaproponował, by mieszkańcy Opaczy Kolonii przekazali petycję ministrowi infrastruktury Cezarowi Grabarczykowi „w sprawie realizacji inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie sołectwa Opacz Kolonia”. Zaproponował treść petycji. Z drobnymi poprawkami treść tego pisma uczestnicy zebrania przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rajski pogratulował wybranej sołtys. Omówił koncepcję pracy Rady Gminy Michałowice. Są to trzy kierunku działań: 1) sprawy doraźne, 2) rozbudowa infrastruktury oraz 3) opracowanie studium przestrzennego zagospodarowania i opierając się na tym studium przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania.

Sołtys Grażyna Grabka

Panią sołtys w Opaczy Kolonii znają wszyscy. Czyli jej postać prezentujemy mieszkańcom innych miejscowości gminy Michałowice. Jej działalność trzeba rozpatrywać w kontekście sporej grupy społeczników działających na rzecz Opaczy Kolonii od wielu lat. Pani Grażyna została wybrana na drugą kadencję, co warto podkreślić, niemal przez aklamację. Na pytanie, jakie są inne kandydatury na stanowisko sołtysa, z sali odezwały się głosy, że tylko ona. Głosowały 72 osoby, oddano 71 ważnych głosów, w tym 69 na Grażynę Grabkę. Przed nią sołtysem Opaczy Kolonii był jej mąż, Krzysztof Grabka, obecnie wójt gminy Michałowice.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak