14.03.2011 09:43

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
w Opaczy Małej
MIEJSCOWOŚĆ PEŁNA TRADYCJI

99
12 kwietnia, w sobotę, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa: Barbarę Budzyniak oraz Radę Sołecką: Zenona Ciarkę, Krzysztofa Kaczorowskiego i Czesława Wojciechowskiego.
W zebraniu wzięło udział 19 osób. Na sołtysa zostały zgłoszone dwie kandydatury, pełniąca tę funkcję w kadencji 2007-2010 Barbara Budzyniak oraz Zenon Ciarka. Budzyniak wygrała jednym głosem.

Przewodniczącym zebrania był, wyznaczony przez wójta, pracownik Urzędu Gminy Stanisław Kłos.

„Sprawy wniesione” zdominował temat ulic Targowej i Czystej, zdewastowanych w wyniku budowy południowej obwodnicy Warszawy. Długo o tej sprawie mówił wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Radna Anna Kamińska przedstawiła projekt petycji do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka „w sprawie realizacji inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie sołectwa Opacz Mała”; bliźniaczej do tej, którą uchwalili mieszkańcy Opaczy Kolonii. Na zebraniu wiejskim Opaczy Małej, po kosmetycznych poprawkach, petycja została przyjęta przez aklamację, podobnie jak w Opaczy Kolonii.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski złożył gratulacje sołtys Barbarze Budzyniak. Podobnie jak na zebraniu wiejskim w Opaczy Kolonii, omówił koncepcję pracy Rady Gminy Michałowice. Są to trzy kierunku działań: 1) sprawy doraźne, 2) rozbudowa infrastruktury oraz 3) opracowanie studium przestrzennego zagospodarowania i opierając się na tym studium przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania.

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Opaczy Małej będzie, związane z budową południowej obwodnicy Warszawy, przeniesienie w inne miejsce kapliczki, która znajduje się przy ul. Targowej. Przypomnijmy, kapliczka ta została ufundowana przez mieszkańców Opaczy Małej w 1916 roku. Wykonał ją znany kamieniarz z warszawskich Powązek. Wmurowano w nią list intencyjny, by idący na wojnę poborowi z Opaczy Małej wrócili. Ciekawe, czy w czasie przenoszenia tego zabytku sakralnego uda się odczytać list sprzed niemal stu lat? Przy kapliczce, od 1916 roku, w maju, codziennie o godzinie 19:00 śpiewana jest „Litania loretańska” do Najświętszej Maryi Panny.

Barbara Budzyniak – na sołtysa została wybrana po raz trzeci. W Opaczy Małej urodziła się – dosłownie, bo przyszła na świat w domu. Zna wszystkich w swojej miejscowości i wszyscy ją znają. Mieszkańcy Opaczy Małej żyją tu od pokoleń. Ludności napływowej jest niewiele.
Jak mówi: - Bardzo cenię sobie mieszkańców mojej miejscowości. To są wspaniali ludzie. Mogę stawiać ich za wzór, za ich uczciwość i pracowitość. Obwodnica podzieli Opacz Małą na dwie części. Zostanie wyburzonych 9 domów. Obawiamy się tej ingerencji.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak