16.04.2015 10:55

Wybory w Komorowie

1150
15 kwietnia, we środę, odbyły się w Komorowie wybory przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Komorów. Przewodniczącym został Michał Jeżewski, w skład zarządu weszło sześć osób. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Wybory odbyły się sali gimnastycznej szkoły podstawowej i zgromadziły 135 mieszkańców. Przewodniczącym zebrania był Wojciech Grzeniewski, pracownik urzędu gminy. Wiceprzewodniczącym zebrania została Elżbieta Raczkowska, a sekretarzem – Anna Polarczyk.

 

Zanim jednak doszło do wyboru przewodniczącego i członków zarządu, ustępująca przewodnicząca Agnieszka Kaczorowska – Budek zaprezentowała sprawozdanie z prac zarządu. Powiedziała, że wiele inicjatyw udało się wspólnie zrealizować. Dodała, że zostały wymienione tablice informacyjne na nowe, w wielu miejscach zostały ustawione porządne, stalowe, stojaki na rowery. Wspomniała o imprezach integracyjnych, które się odbyły, jak choćby o turnieju scrabbla, festiwalu Otwarte Ogrody czy corocznym konkursie na najpiękniejszy komorowski ogród. Przypomniała, że udało się uzgodnić i  przeprowadzić modernizację Placu Paderewskiego.  Agnieszka Kaczorowska - Budek podziękowała członkom zarządu za współpracę, zaangażowanie i determinację przy wielu inicjatywach. Następnie  Ewa Ilczyszyn i Piotr Kamiński, komorowscy radni, podziękowali przewodniczącej, do podziękowań przyłączył się  Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

 

Kolejnym punktem zebrania były wybory przewodniczącego. Zostały zgłoszone dwie kandydatury: Agnieszka Majewska, która w komorowskiej szkole sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Rodziców i Michał Jeżewski, który był członkiem ustępującego zarządu, a wcześniej przewodniczącym Zarządu Osiedla Komorów w latach 2007-2011.

 

W głosowaniu tajnym na przewodniczącego wzięło udział 129 mieszkańców, większość z nich poparła Michała Jeżewskiego, który został przewodniczącym Zarządu Osiedla Komorów.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu Osiedla Komiorów. Zgłoszonych zostało dziesięć kandydatur.  Do zarządu liczącego 6 osób, weszli mieszkańcy, którzy otrzymali największą liczbę głosów. I tak, w nowym Zarządzie Osiedla Komorów znaleźli się: Paweł Paradowski, Hanna Barlak, Maciej Polarczyk, Beata Jarząbek, Iwona Masłowska oraz Agata Zatorska. W głosowaniu na członków zarządu wzięło udział 113 mieszkańców.  

Podobne tematy: osiedle Komorów, wybory

Zobacz także