17.04.2015 09:40

Wybory w Nowej Wsi

694
16 kwietnia, we czwartek, odbyły się wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej w Nowej Wsi. Sołtysem ponownie wybrany został Marian Bośka, do rady Sołeckiej weszło pięciu mieszkańców. W zebraniu wyborczym uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Zebranie wyborcze w Nowej Wsi prowadziła Zofia Idzikiewicz, sekretarz  gminy, która jednocześnie była przewodniczącą zebrania. Wiceprzewodniczącą zebrania została Elżbieta Biczyk, a sekretarzem – Paweł Kordys.Została również wyłoniona komisja wyborcza, której rolą było przeprowadzenie wyborów.

 

Zanim jednak doszło do głosowania, sołtys Marian Bośka przedstawił sprawozdanie z pracy sołtysa i Rady Sołeckiej Nowej Wsi za lata 2011 – 2015. Powiedział, że rada w tym czasie spotkała się trzydzieści razy, wiele lokalnych spraw udało się rozwiązać. Wspomniał o inwestycjach jak choćby o oddaniu do użytku placu zabaw dla dzieci czy siłowni zewnętrznej. Elżbieta Biczyk uzupełniła wystąpienie sołtysa Bośki i powiedziała o imprezach kulturalnych i integracyjnych, które w minionych latach udało się zorganizować. Podsumowując dodała, że Nowa Wieś jest miejscowością, w której mieszkańcy są dla siebie przyjaźni i życzliwi. Przedstawiła również kronikę Rady Sołeckiej Nowej Wsi, którą prowadziła przez cały okres trwania kadencji, czyli od kwietnia 2011 roku do marca 2015.

 

Najważniejszym oczywiście momentem zebrania były wybory. Zgłoszony został jeden kandydat, dotychczasowy sołtys – Marian Bośka i on ponownie został wybrany na sołtysa. W głosowaniu wzięło udział 57 mieszkańców. Natomiast do rady sołeckiej zgłoszonych zostało pięć kandydatur (Rada Sołecka Nowej Wsi jest pięcioosobowa) i wszyscy weszli do niej: Elżbieta Biczyk, Elżbieta Gospodarczyk, Kazimiera Jasińska, Agata Tomaszewska – Antoniewicz i Grzegorz Sałkiewicz. 

 

Na zakończenie Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, podziękował zebranym za obecność i głosowanie. Życzył wszystkim, aby miejscowość jeszcze lepiej się integrowała i żeby powstawało coraz więcej ciekawych lokalnych inicjatyw. Dodał również, że kolejne, nowe urządzenia wzbogacające siłownię zewnętrzną zostały już zakupione i już niebawem będą montowane.  

 

Zebranie w Nowej Wsi było ostatnim zebraniem wyborczym w jednostkach pomocniczych gminy. 

 

Podobne tematy: Nowa Wieś, wybory, zebranie

Zobacz także