24.03.2011 22:00

Wybory w Nowej Wsi

169
W czwartek, 24 marca odbyły się wybory w Nowej Wsi. Mieszkańcy na sołtysa wybrali Mariana Bośkę, a członkami nowej rady sołeckiej zostali: Elżbieta Biczyk, Agata Tomaszewska-Antoniewicz, Krzysztof Grobelny, Kazimiera Jasińska i Jadwiga Bazga.
Przewodniczącą zebrania byłą Zofia Idzikiewicz - sekretarz gminy Michałowice, a uczestniczyli w nim: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, przewodniczący rady gminy Paweł Rajski, radni gminy Paweł Kordys i Sławomir Walendowski oraz radny powiatu pruszkowskiego Grzegorz Jastrzębski.

W Nowej Wsi mieszkają 1573 osoby uprawnione do głosowania, na czwartkowe zebranie przybyło 75.
Wiceprzewodniczącym zebrania został Grzegorz Jastrzębski, sekretarzem – Paweł Kordys, zaś członkami komisji wyborczej – Bogdan Perzyna, Krystyna Laskowska i Maciej Kwietniak.
Przed rozpoczęciem głosowania Marian Bośka, dotychczasowy sołtys Nowej Wsi, złożył sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. Wśród ważniejszych osiągnięć wymienił m.in.: modernizację oświetlenia na ulicach Różanej, Sasanek, Łąkowej, Miłej, Jesionowej i Przedszkolnej, rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Wandy, Heleny i Sportowej, zakończenie modernizacji ulic Polnej, Kamelskiego i Wspólnej, wykonanie dokumentacji projektowej ogródka jordanowskiego. Marian Bośka przedstawił również plany na przyszłość, a więc budowę drugiego etapu ogródka jordanowskiego oraz budowę odwodnienia.


W czwartkowych wyborach na sołtysa zgłoszonych zostało dwoje kandydatów: Marian Bośka i Elżbieta Sieńko. Nowym sołtysem został ponownie wybrany Marian Bośka, który uzyskał 45 głosów. Na Elżbietę Sieńko głosowało 28 osób.
Kandydatami do rady sołeckiej byli: Jadwiga Bazga, Krzysztof Grobelny, Elżbieta Biczyk, Kazimiera Jasińska, Jolanta Walendowska, Elżbieta Sieńko, Piotr Szelągowski, Agata Tomaszewska-Antoniewicz, Anna Opas, Grzegorz Sałkiewicz i Zbigniew Czerwiński. Najwięcej głosów uzyskali i do nowej rady sołeckiej weszli: Elżbieta Biczyk (44 głosy), Agata Tomaszewska-Antoniewicz (39), Krzysztof Grobelny (37), Kazimiera Jasińska (33) i Jadwiga Bazga (31).


Podczas czwartkowego zebrania w Nowej Wsi przewodniczący rady gminy Paweł Rajski przybliżył mieszkańcom koncepcję pracy i priorytety Rady Gminy Michałowice. Mówił o reagowaniu i odnoszeniu się do spraw doraźnych, rozbudowie infrastruktury i opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazał na konieczność opracowywania harmonogramów inwestycyjnych tak, aby były one czytelne dla mieszkańców.
W czasie przewidzianym na sprawy różne wójt Krzysztof Grabka odpowiadał na pytania obecnych. Poruszone zostały między innymi tematy rozbudowy szkoły w Nowej Wsi, budowy drugiego etapu ogródka jordanowskiego i możliwości udostępnienia istniejącej już części dla wszystkich dzieci oraz odwodnienia terenów nad smugiem.
Marian Bośka – jest mieszkańcem Nowej Wsi od 1968 roku. Od 1975 roku, przez 13 lat pełnił tu funkcję sołtysa. Po latach przerwy, które przeznaczył na pracę zawodową, ponownie wybrany został w roku 2007. Zna dobrze lokalne środowisko, jego problemy i potrzeby. Chce zaktywizować mieszkańców, aby wspólnie pracować na rzecz Nowej Wsi.

Elżbieta Biczyk – od 3 lat zaangażowana w działalność społeczną, jako przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi. Współpracuje z szerokim gronem rodziców.

Agata Tomaszewska-Antoniewicz – tłumacz przysięgły języka francuskiego. Jako priorytety swojej działalności na rzecz lokalnej społeczności uważa dobrą współpracę z Urzędem Gminy oraz wzajemne kontakty wszystkich mieszkańców.

Krzysztof Grobelny – od 52 lat mieszka w Nowej Wsi, zna realia tej miejscowości i poprzez dobre kontakty z Urzędem Gminy chce dążyć do spełniania potrzeb mieszkańców. Był członkiem rady sołeckiej poprzedniej kadencji.

Kazimiera Jasińska – wieloletnia mieszkanka Nowej Wsi, zaangażowana w działalność rady sołeckiej poprzedniej kadencji, swoją pracą społeczną chce nadal służyć wszystkim mieszkańcom.

Jadwiga Bazga – przez 15 lat pełniła funkcję sołtysa Nowej Wsi, aktualnie przewodnicząca lokalnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, bardzo zaangażowana w działalność społeczną. Zaprzyjaźniona z wieloma mieszkańcami i oddana nowowiejskiej społeczności.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska