18.03.2011 14:00

Wybory w Sokołowie

13
17 marca odbyło się kolejne spotkanie wyborcze. Tym razem mieszkańcy Sokołowa wybierali sołtysa i członków rady sołeckiej. Sołtysem ponownie został Edward Kozłowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy i Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy i jednocześnie radny z terenu Sokołowa.
Zebranie wyborcze w Sokołowie prowadził Kazimierz Wojciechowski, pracownik Urzędu Gminy Michałowice. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy i Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy i jednocześnie radny z terenu Sokołowa, a także przeszło 40 mieszkańców Sokołowa.
Jako pierwszy wystąpił Edward Kozłowski, sołtys , który złożył sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa za lata 2007 – 2011. Wśród ważniejszych przedsięwzięć, które udało się wspólnie zrobić w ciągu tych lat, wymienił: kanalizację, która podłączona jest do większości gospodarstw domowych, a także progi zwalniające, odnowienie świetlicy – Oazy Spokoju, w której zainstalowany został sprzęt multimedialny. Wspomniał również, że rada sołecka zorganizowała wieczór filmowy poświęcony Ojcu Pio, organizowała festyny dla mieszkańców wsi, spotkania wigilijne. Sołtys na zakończenie sprawozdania podziękował wszystkim tym, którzy uczestniczyli w pracach rady, a także zachęcał młodych mieszkańców wsi, aby czynnie włączyli się i startowali w głosowaniu na członków nowej Rady Sołeckiej Sokołowa.
W zebraniu wyborczym uczestniczyło 41 osób, na sołtysa zgłoszone zostały trzy osoby: Edward Kozłowski, Stefan Szelągowski i Marek Sybilski. Nowym sołtysem ponownie został Edwar Kozłowski, głosowało na niego 18 osób.
Do Rady Sołeckiej Sokołowa weszli: Bartosz Lewandowski, głosowało na niego 37 osób, Marek Sybilski (26) i Bogdan Woźniak (25).

W trakcie prac komisji wyborczej, która przygotowywała karty do głosowania i liczyła oddane głosy, mieszkańcy kierowali swoje pytania do wójta gminy. Wśród pytań wrócił temat „autobusu”. Brak publicznego dojazdu do Pruszkowa i innych okolicznych miejscowości to poważny problem dla mieszkańców wsi. Podobnie jak w Pęcicach, również w Sokołowie mieszkańcy podkreślają, że funkcjonowanie takiego połączenia jest dla nich bardzo ważne. Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy, zauważył, że ułatwiony dojazd do Sokołowa to również ułatwiony dojazd do Orlika, nowoczesnego kompleksu sportowego, z którego powinni korzystać nie tylko mieszkańcy Sokołowa, ale również okolicznych miejscowości. Edward Kozłowski dodał, że uruchomieniem takiej linii autobusowej zainteresowane są również firmy, które mają swoje siedziby na terenie Sokołowa. Obecnie organizują dla swoich pracowników autobus zapewniający dojazd do pracy. Z pewnością chętnie włączyłyby się w to przedsięwzięcie i wszyscy by zyskali – powiedział Edward Kozłowski.
Wśród przedsięwzięć, których nie udało się wykonać, a które są bardzo ważne dla mieszkańców wsi, sołtys Kozłowski wymienił rekonstrukcję dróg po robotach kanalizacyjnych, szczególnie ulicy Rodzinnej, Wąskiej i Wspólnoty Wiejskiej. Mieszkańcom bardzo zależy, aby dwa place zabaw, które powstały na terenie wsi, były wzbogacone o nowe sprzęty (zabawki). Krzysztof Grabka, wójt gminy powiedział, że będzie dążył, aby budowa ul. Wspólnoty Wiejskiej została wykonana w możliwie najszybszym terminie. Zaznaczył także, że z budżetu gminy duże sumy pieniędzy kierowane są na bieżącą obsługę istniejących obiektów. Gmina ponosi na przykład duży koszt utrzymania Orlika, w okresie wiosenno-letnim obiekt będzie oświetlony i zatrudniony tam będzie instruktor. Mówił również o placach zabaw, których jest wiele na terenie naszej gminy. I aby spełniły swoją rolę, muszą być cyklicznie sprawdzane i remontowane oraz uzupełniane o brakujące części. Po to, by były atrakcją dla dzieci, a nie zagrożeniem. Powiedział, że to wszystko powoduje ogromne koszty, których nie widać, a uniknąć się ich nie da. Na dodatek one stale rosną – mówił Krzysztof Grabka, ponieważ oddawane są do użytku nowe obiekty.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała