07.10.2022 13:45

Wyniki Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

78
Gmina Michałowice zajęła IX miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce.

W dniu 12 września 2022 r. podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce. Gmina Michałowice zajęła IX miejsce. Kapituła Konkursu, doceniając rozwiązania włożone w modernizację sektora energii, przyczyniającą się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej przyznała także naszej gminie Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

"Celem Konkursu było wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza" (Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza).

Ocenie zostały poddane trzy obszary:

  • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
  • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
  • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej. 

Więcej informacji: link.

grafika prezentująca treść komunikatu

grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: konkurs, energetyka, nagrody

Zobacz także