09.11.2021 10:55

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W DOLINIE RZEKI RASZYNKI W MICHAŁOWICACH - konsultacje

56
Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach. Za nami I etap - powstały trzy warianty koncepcji urządzenia tego terenu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, jak również przesłania nam opinii i uwag dotyczących urządzenia tego miejsca.

Szanowni Państwo, gmina Michałowice przystąpiła do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach. 

Za nami I etap. Powstały trzy warianty koncepcji urządzenia tego terenu – naturalistyczny, parkowy oraz sportowy. Zostały one opracowane przez firmę Maciej Sikorski LS-Project.

Projektanci,  Lidia Czarnecka i Maciej Sikorski, szczegółowo przedstawili je  podczas spotkań z mieszkańcami, sołtysami, radnymi oraz organizacjami pozarządowymi 4 listopada br.  w Urzędzie Gminy Michałowice.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji, wraz z omówieniem autorów, i  fragmentów dyskusji ze spotkania z mieszkańcami oraz włączenia się w proces  konsultacji. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii dotyczących zagospodarowania tego miejsca, by wspólnie móc wypracować najszerzej oczekiwane rozwiązania.

Opinie i sugestie prosimy składać za pomocą poniższego formularza w terminie do 23 listopada 2021 roku.    

Przedstawione warianty są koncepcjami, które mogą być zrealizowane w całości lub w wybranych fragmentach.  

Dziękuję za przesłanie uwag i poświęcony czas!

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice 

 

Prezentacja - pdf 

Prezentacja z omówieniem - wejdź w link

Fragmenty dyskusji ze spotkania z mieszkańcami - wejdź w link

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także