22.12.2022 11:25

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Parkowej

82
Ulica Parkowa przeszła dużą metamorfozę: powstała dwukierunkowa jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, a także została wybudowana kanalizacja sanitarna i odwodnienie.

Zakończyliśmy rozbudowę ul. Parkowej, która prowadzona była na terenie 3 miejscowości: Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Osiedlu Michałowice. Modernizacja objęła m.in.: 

  • budowę 615,5 m jezdni dwukierunkowej (od ul. Klonowej do ul. Borowskiego), o szerokości 5,5 m;
  • budowę chodników o szerokości 2 m;
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,60-7 m;
  • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi,
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu” o wartości 3 913 869,30 zł zostało sfinansowane z pozyskanych funduszy zewnętrznych:

  • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 981 190,32 zł;
  • Państwowego Funduszu Polski Ład: 2 888 389,68 zł.

grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: Parkowa