18.01.2021 09:35

Zalew na Utracie – II etap inwestycji

584
Jeszcze w styczniu (jeśli pogoda pozwoli) rozpocznie się 2-gi etap remontu zalewu w Komorowie. Główna część prac zostanie wykonana do sierpnia włącznie, a zakończenie inwestycji planowane jest na październik.

Mieszkańcom, którzy dotychczas z przyjemnością spędzali czas na ścieżkach spacerowych i biegowych przy zalewie proponujemy przez kilka najbliższych miesięcy orzeźwiającą zmianę i odkrywanie przygotowanych w poprzednich latach tras np. Uroczyska Chlebów i Lasu Komorowskiego, ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Raszynki i dalej w kierunku Malich, wycieczkę na Stawy Pęcickie, do parku w Regułach czy na zabytkowy cmentarz w Pęcicach. Nad zalewem zobaczymy się znowu za kilka miesięcy.

Poniżej krótki zestaw informacji co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy nad zalewem:

Teren budowy będzie wkrótce ogrodzony; pozostanie możliwość dojścia do strefy rekreacji (zarówno od strony Pęcic Małych, jak i od strony ul. Głównej w Komorowie).

Zaplecze placu budowy przewidziane jest na lewym brzegu Utraty z dojazdem ulicą Bugaj.

Niektóre prace będą realizowane również od strony Pęcic Małych (ulicą Dziką i Leśną) oraz od strony ul. Głównej w Komorowie, co może spowodować czasowe niedogodności dla mieszkańców - zwłaszcza w pierwszym etapie prac na zbiorniku, kiedy remontowany będzie prawy brzeg zalewu, rów A oraz koryto rzeki powyżej zbiornika.

Remont grobli zbiornika (korony, skarpy odwodnej i skarpy czołowej) rozpocznie się w marcu i potrwa do czerwca. Realizowany będzie od strony ul. Głównej, gdzie również zlokalizowany zostanie parking na potrzeby placu budowy. Ze względów technologicznych ul. Główna zostanie także udostępniona dla przejazdu kilkunastu cystern (dowóz betonu).

Na czas remontu koryto Utraty będzie przebiegało przez zbiornik, wzdłuż jego prawej skarpy  (nie będzie łączone z nowo wyremontowanym rowem B).

Największą, a zarazem najdłużej trwającą, częścią prac ziemnych jest usunięcie nanosów rzecznych. Namuły będą przemieszczane na hałdę, a z niej dopiero osad będzie wywożony dalej (to umożliwi odsączenie nadmiaru wody). Usuwanie namułu z czaszy zbiornika może rozpocząć się już w lutym. Wywóz osadów planowany jest głównie ulicą Bugaj. Cześć transportu będzie się także odbywać ul. Główną w Komorowie i ul. Dziką w Pęcicach Małych (ok. 20 – 30 przejazdów samochodami ciężarowymi o małej masie – do 30 ton).

Prace budowlane są prowadzone pod nadzorem przyrodniczym - w pierwszej kolejności powstaną zabezpieczenia dla płazów. Także drzewa zagrożone ewentualnym uszkodzeniem zostaną zabezpieczone.

Po remoncie zbiornika przyjdzie czas na zagospodarowanie terenu wokół. Przed przystąpieniem do projektowania planuję przeprowadzenie konsultacji – przede wszystkim z mieszkańcami miejscowości wokół zbiornika.

Jak to bywa na inwestycjach – w międzyczasie może wyniknąć wiele innych niezbędnych do wykonania działań, będziemy Państwa informować o nich na bieżąco.

Wszelkie Państwa uwagi i propozycje dotyczące remontu zalewu, oraz pomysły na zagospodarowanie prosimy przesyłać na adres: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

Na zakończenie gorąca prośba: ze względu na bezpieczeństwo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach dojazdowych i stosowanie się do oznakowania placu budowy.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

Koszt planowanego zakresu inwestycji to blisko 5 mln złotych. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania z budżetu województwa mazowieckiego.​

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje, zalew Komorów

Zobacz także