13.03.2019 07:45

Zdzisław Krupa sołtysem Pęcic Małych

518
Zdzisław Krupa podczas zebrania wyborczego w Pęcicach Małych ponownie został wybrany na sołtysa. Głosowała na niego większość mieszkańców.

W Pęcicach Małych było 436 uprawnionych osób uprawnionych do głosowania. W zebraniu wzięło udział 85 mieszkańców, a więc 19,5%.  Prowadził je Wojciech Grzeniewski, pracownik urzędu gminy.

Celem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej na lata 2019 – 2024. Na stanowisko sołtysa zgłoszone zostały dwie kandydatury: Paweł Grel i ustępujący sołtys Zdzisław Krupa.

Obaj panowie w wystąpieniach przed głosowaniem wskazali, że ich celem będzie rozszerzanie i uatrakcyjnianie strefy rekreacji wokół świetlicy. Paweł Grel powiedział, że jego największym wyzwaniem będzie integrowanie mieszkańców i działania oparte na współpracy i transparentności. Natomiast Zdzisław Krupa powiedział, że chciałby poza integracją mieszkańców, co jak dodał, jest bardzo ważne, zabiegać w urzędzie gminy i doprowadzić do odwodnienia tzw. "ptasich" ulic w Pęcicach Małych. Wyniki głosowania były następujące: Paweł Grel uzyskał 17 głosów poparcia, Zdzisław Krupa 67. (jeden głos był nieważny). Gratulujemy! 

Rada Sołecka Pęcic Małych jest siedmioosobowa. Do rady sołeckiej zgłoszonych zostało 9 kandydatów: Sławomir Gałka, Anna Jachowska, Grażyna Lebiedziewicz, Bożena Osińska, Patrycja Osińska, Karolina Puchalska, Paweł Rajski, Bożena Rybkowska i Grzegorz Śliwiński. Do rady weszło siedmiu członków z następującym poparciem: Sławomir Gałka – 39 głosów, Paweł Rajski – 39 głosów, Bożenna Rybkowska – 39 głosów, Bożena Osińska – 38 głosów, Anna Jachowska – 33 głosy, Patrycja Osińska – 31 głosów, Grzegorz Śliwiński – 29 głosów. Gratulujemy! Do rady nie weszli: Grażyna Lebiedziewicz z poparciem – 25 głosów i Karolina Puchalska z poparciem 23 głosy. W głosowaniu na członków rady sołeckiej wzięło udział 55 mieszkańców.  

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa Zdzisława Krupy z pracy sołtysa i rady za lata 2015 – 2019. Zdzisław Krupa powiedział, że dużo energii pochłonęły działania związane z budową świetlicy i zagospodarowaniu terenu sportowego: boisko i siłownia plenerowa. Powiedział, że w tym czasie organizowane były spotkania przedświąteczne, festyny z okazji dnia dziecka, mieszkańcy uczestniczyli w dożynkach gminnych, organizowane były wyjazdy integracyjne i teatrzyki dla dzieci. Trwają zajęcia sportowe: gimnastyka i joga dla kręgosłupa. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Po zebraniu mieszkańcy gratulowali „staremu” „nowemu” sołtysowi! Życzyli mu, aby starczyło mu zdrowia, siły i energii do dalszego działania! Powodzenia!

Zobacz także