11.09.2010 00:00

Zebranie Anno Domini 2010
mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia

17
10 września 2010 r., w lokalnej świetlicy odbyło się coroczne zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia. Wzięło w nim udział niemal 40 osób.
Prowadziła je sołtys Opaczy Kolonii Grażyna Grabka. Wiceprzewodniczącą zebrania była Teresa Mazgaj, sekretarzem – Irena Budźko. Przy stole prezydialnym zasiadł też wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka – mieszkaniec Opaczy Kolonii od urodzenia.

Nie trzeba przypominać, ale powtórzmy, jeszcze stosunkowo niedawno Krzysztof Grabka był sołtysem Opaczy Kolonii. Następnie wybrano go na radnego, po czym zrezygnował z mandatu, by zostać zastępcą wójta, a po śmierci Romana Lawrence – został wybrany wójtem.

Wśród „publiczności” zasiadły radne z Opaczy Kolonii – Anna Kamińska i Elżbieta Zawadzka.

Jak wiadomo, zebranie mieszkańców danej miejscowości powinno odbyć się przynajmniej raz w roku. Poprzednie zebranie wiejskie w Opaczy Kolonii odbyło się 11 września 2009 r.

Sołtys Grażyna Grabka omówiła, referując protokół, swoją - sołtysa działalność oraz rady sołeckiej od poprzedniego zebrania; przedstawiając wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego, uchwalone na zebraniu wiejskim 11 września 2009 r. Wtedy sołectwo Opacz Kolonia otrzymało 40 tys. zł.

Pieniądze te przede wszystkim zostały przeznaczone na działalność świetlicy i ogródka jordanowskiego przy ul. Ryżowej 90. O wielu imprezach w Opaczy Kolonii pisaliśmy: Dniu Dziecka, spotkaniu opłatkowym, wielkanocnym, występach: w tym znanych artystów itp. Powstał chór. Działa koło emerytów i rencistów.

Dobrze wyposażone, wybudowane dzięki staraniom lokalnych społeczników, świetlica i teren rekreacyjny wokół niej dają duże możliwości prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

Następnie została podjęta uchwała w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2011 – na kwotę 45 tys. zł. Tym razem fundusz sołecki – zgodnie z zapotrzebowaniem – został w większym stopniu przeznaczony na działalność kulturalną.

W punkcie „Propozycje do budżetu gminy na rok 2011” mieszkańcy najdłużej dyskutowali o tym, że w tym roku w wielu domach zostały pozalewane piwnice. Wójt Krzysztof Grabka powiedział, że nasza gmina, właśnie dlatego, że mieliśmy w Polsce powodzie, otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt na zbiornik retencyjny. To umożliwi rozpoczęcie prac związanych z melioracją gruntów.

Omówiono też, jakie ulice i w jaki sposób powinny być wyremontowane lub wybudowane. Wójt ustosunkowywał się do tych propozycji, przedstawiając kontekst sytuacji, np. związany z budową obwodnicy południowej Warszawy i dróg ekspresowych; stan przygotowywanych projektów czy realizowanych prac.

Dyskutowano też o możliwości zastosowania monitoringu przy stacji kolejki WKD, gdzie gromadzą się osoby pijące alkohol.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka podkreślił, że chór Opaczy Kolonii, prowadzony przez Renatę Włodarek, na gminnych dożynkach w Pęcicach zebrał najwięcej braw.

Renata Włodarek - absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej (Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych) Akademii Muzycznej w Warszawie, mieszkanka Opaczy Kolonii – zachęcała do zapisywania się do chóru. - Panie i panowie, którym wydaje się, że nie potrafią śpiewać, niech też przyjdą. Zapraszam do śpiewania dzieci i młodzież - powiedziała. - U nas zajęcia prowadzone są za darmo. A w Warszawie za wszystkie zajęcia trzeba płacić - dodała.

Wójt zaapelował, by mieszkańcy brali udział w życiu miejscowości. Zachęcał do czytania ogłoszeń na tablicach, do zaglądanie na stronę internetową gminy: www.michalowice.pl. – Jeśli osoby starsze nie korzystają z Internetu, niech poproszą o pomoc swoich wnuków – powiedział. Zachęcał do uprawiania sportu: do korzystania z boiska przy świetlicy.

Sołtys i rada sołecka przygotowują wiele kolejnych imprez – na które zapraszają mieszkańców.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak