22.09.2011 14:00

Zebranie konsultacyjne mieszkańców Granicy

32
Kolejne zebranie konsultacyjne, tym razem z mieszkańcami Granicy, mające na celu poznanie opinii mieszkańców na temat wydzielenia z istniejącego Osiedla Komorów (Komorów Granica) nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości, odbyło się 21 września.
W zebraniu uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy Granicy i oni też głosowali. Jednak zebranie było otwarte i mogły uczestniczyć w nim również osoby spoza Granicy.
Podczas zebrania, które prowadziła Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy Michałowice, mieszkańcy wyrazili pozytywna opinię dotyczącą wydzielenia nowej jednostki pomocniczej, osiedla Granica. W głosowaniu wzięło udział 90 osób, z czego 63 osoby wypowiedziały się za wnioskiem Grupy Inicjatywnej, 17 osób było przeciwnych, a 10 osób wstrzymało się od głosu.

Zebranie rozpoczęło się od odczytania przez Ryszarda Dutkiewicza wniosku w imieniu Grupy Inicjatywnej. Powiedział, że wydzielenie Granicy, nie jest fanaberią jednej czy kilku osób. Grupa Inicjatywna zebrała 470 podpisów osób, które poparły złożony wniosek. „Naszą akcję zaczęliśmy od rozmów z mieszkańcami i na opinii mieszkańców chcemy zakończyć” – powiedział Ryszard Dutkiewicz. Należy dodać, że ostateczną decyzję, po zapoznaniu się ze wszystkimi głosami mieszkańców całej gminy Michałowice, podejmie rada gminy.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja. Wywołała ona wiele emocji. Część mieszkańców Granicy przyszła na zebranie przekonana o słuszności poparcia wniosku Grupy Inicjatywnej. Były jednak osoby, które miały odmienne zdanie. Uczestniczyły w zebraniu również osoby z Komorowa, które dzień wcześniej nie poparły wniosku.
Podały argumenty, aby nie dzielić obecnej struktury z tego powodu, że dla wielu mieszkańców (szczególnie tych, którzy mieszkają w Granicy od niedawna), Komorów i Granica to prawie jedna miejscowość. Komorów i Granica mają wspólne przychodnie zdrowia, wspólny kościół i cmentarz, wspólne drogi. Mówili ludzie, że dużo nas łączy. I dlatego dobrze by było, alby ludzie z Granicy wiedzieli, jakie decyzje podejmuje Komorów i odwrotnie. Zabierający głos powoływali się również na stwierdzenie, że nie ma wyraźnej granicy między miejscowościami. Dowcipne było wystąpienie Lecha Skupińskiego (mieszka przy ul. Filmowej), który powiedział, że jego działka położona jest na granicy Komorowa i Granicy. Więcej, dom i wspólna sypialnia stoi na granicy. Powiedział, że żona śpi w Komorowie, a on w Granicy. I bardzo prosi, żeby ich nie dzielić!

Należy dodać, że sołectwo Granica jako samodzielna jednostka pomocnicza istniała do 1991 roku. W styczniu 1991 roku Rada Gminy Michałowice podjęła decyzję o likwidacji jednostki i Granicę włączono do jednostki pomocniczej – Osiedla Komorów. Obecnie istnieje Zarząd Osiedla Komorów (Komorów Granica), w skład którego wchodzi 10 członków. Sześciu mieszka w Granicy i czterech w Komorowie, przewodniczącą Zarządu jest Agnieszka Kaczorowska- Budek z Komorowa.

Granica jest miejscowością w której mieszka około 2 tys. osób. Przybywa nowych mieszkańców i ze wsi zmienia się osiedle mieszkaniowe. Zajmuje teren o powierzchni 203,08 ha. (Komorów – 196,74 ha).
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała