16.09.2010 00:00

Zebranie mieszkańców
sołectwa Michałowice Wieś

16
15 września, w środę, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Michałowice Wieś. Prowadził je sołtys Józef Tatar.
Wzięło w nim udział ponad 20 osób, w tym: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Zacny i radni Eugeniusz Hanc i Sławomir Witek.

Mieszkańcy podjęli uchwałę, że środki z funduszu sołeckiego na 2011 rok - 26 658 zł - zostaną przeznaczone na projekt i budowę oświetlenia ulicy Kolejowej, od ul. Wesołej do „majątku”, czyli do hotelu Venecia Palace.
Najdłużej dyskutowano o konieczności budowy chodników; jak argumentowali mieszkańcy: przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Chodnika np. nie ma na ul. Wesołej.

Mówiono o zalewanych deszczem jezdniach. Na przykład ulica Poniatowskiego pozapadała się, a w zapadliskach gromadzi się woda i samochody ochlapują przechodniów. Jak można było usłyszeć: priorytetem jest odwodnienie miejscowości.

Zastanawiano się, co zrobić z dwoma drzewkami samosiejkami, które blokują przejście przez chodnik. Prawo chroniące zieleń uniemożliwia usunięcie takiej „ekologicznej” przeszkody i przechodnie muszą schodzić na ulicę. Podobny problem jest też z dwoma słupami telefonicznymi – telekomunikacja nie zamierza przestawić tych słupów.

Postulowano konieczność budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Kasztanowej.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka odpowiadał na liczne pytania. Omówił wiele spraw. Powiedział m.in., że odwodnienie to zadanie na 2-3 lata.

Paweł Zacny, wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie wszystkie grunty w Michałowicach Wsi zostaną odrolnione.

Paweł Kaczorowski, mieszkaniec Michałowic Wsi, w imieniu sąsiadów i swoim, przedstawił sprawę budowy ulicy Błękitnej. Jest to polna droga, która przechodzi przez prywatne grunty między ul. Wesołą i Kasztanową. 14 właścicieli działek, przez które przebiega ta ulica, zamierza przekazać prawa własności do tej ulicy gminie. Dzięki temu ulica stanie się ulicą gminną i gmina będzie mogła przeprowadzić prace budowlane na tej ulicy.


Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak