15.09.2023 11:30

Zebranie Mieszkańców – Granica

299
Mieszkańcy Osiedla Granica, zdecydowali na co zostaną przeznaczone środki z funduszu osiedlowego, który na rok 2024 wynosi 96 931,80 zł.

Na 14 września przewodniczący Zarządu Osiedla, Paweł Łąpieś zwołał zebranie mieszkańców, w trakcie którego, złożył sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków, a także działalności przewodniczącego i Zarządu Osiedla. W czwartkowym zebraniu mieszkańców Granicy uczestniczyła wójt gminy, Małgorzata Pachecka oraz radne Elżbieta Biczyk, Magdalena Bronisz i Agnieszka Paradowska, sekretarz gminy – Wojciech Grzeniewski, kier. referatu gospodarki komunalnej – Andrzej Łuszczyński. Ponad to, na zebraniu ustanowiono uchwałę o przeznaczeniu środków funduszu osiedla na przyszły rok oraz przedstawione zostały propozycje do budżetu gminy na rok 2024. 

Zebranie rozpoczęło się od rozmowy mieszkańców z dzielnicowym st. sierż. Mirosławem Kotowskim. Dzielnicowemu towarzyszył policjant z ruchu drogowego. W głównej mierze zgłaszane sprawy dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in.: na ul. Pruszkowskiej, Reja i Głównej. Mieszkańcy podkreślali, iż obserwowane natężenie ruchu, jak i szybkość z jaka poruszają się pojazdy stwarzają duże zagrożenie i bardzo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Mowa była również o lekceważeniu przez kierowców ruchu jednokierunkowego na ul. Okrężnej. Na spotkaniu z mieszkańcami Granicy poruszony był również temat bezpieczeństwa podczas wyprowadzania psów na spacer. W tej sprawie dzielnicowy zwrócił się z prośbą do mieszkańców, aby podczas spacerów z psem był on na smyczy, co pozwoli uniknąć kłopotliwych sytuacji.

W sprawozdaniu z działalności Zarządu Osiedla znalazły się m.in.: informacje o interwencjach w sprawie ubytków w drogach, przycinania gałęzi, utrzymywania porządku i rozwiązywania zgłaszanych przez mieszkańców problemów. 

W okresie od 15.09.2022 do 14.09.2023 roku na terenie Granicy Zarząd Osiedla zorganizował liczne wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne w tym: sąsiedzkie sadzenie krokusów, odbył się koncert „Jesienny Jazz”, zabawa andrzejkowa, warsztaty świąteczne dla dzieci, warsztaty wianków Bożonarodzeniowych, Mikołajki, warsztaty świątecznych świeczników, koncert kolęd, bal karnawałowy dla dorosłych, koncert „Tango Amore”, Wielkanocne święcenie pokarmów i piknik rodziny na Granickej Polance. Ponadto w świetlicy odbywały się zajęcia cykliczne z zumby, jogi i pilatesu.

Decyzją mieszkańców fundusz osiedla na rok 2024, zostanie przeznaczony na: 

  • organizację zajęć imprez i warsztatów sportowo-rekreacyjnej m.in. pilates, zumba, joga – 28 000,00 zł;
  • organizację zajęć imprez i warsztatów związanych z działalnością kulturalną m.in.: nauka tańca, teatrzyki, koncert, występy – 40 431,80 zł;
  • organizację imprez i spotkań świątecznych aktywizujących mieszkańców – 21 000,00 zł;
  • zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną – 4 000,00 zł;
  • zakupy spożywcze przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną – 3 500,00 zł.

Kolejnym punktem zebrania w Granicy były propozycje do budżetu gminy Michałowice na rok 2024. Wśród nich znalazły się takie propozycje jak: zakończenie projektu i budowa ul. Czeremchy, budowa boiska do koszykówki, wytyczenie ulicy od ul. Pruszkowskiej do ul. Morelowej, wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Reja i Sabały, wybudowanie progów zwalniających na ul. Reja, wymiana barier betonowych na metalowe oddzielających ul. Warszawską od torów kolejowych, budowa II etapu ścieżek na terenie Wspólnoty Gruntowej, budowa budynku zaplecza sportowego na terenie boiska, wykonanie boiska bocznego dla młodszych dzieci przy boisku głównym, budowa basenu odkrytego, budowa boiska do siatkówki, zabezpieczenie środków na budowę żłobka, przebudowa ul. Reja od Śliwkowej do Pruszkowskiej, zaprojektowanie przebudowy ul. Jagodowej, przebudowa ul. Cynamonowej, wykonanie oświetlenia na ul. Jeżynowej, wymiana infrastruktury na placu zabaw z budową toalety stacjonarnej, zabezpieczenia środków na dofinansowanie przebudowy ul. Pruszkowskiej od Reja do torów WKD, wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Rekreacyjną i rondem.

Zebranie zakończyły sprawy wniesione, w których oprócz tematów związanych z uporządkowaniem terenów w tym wykoszeniem traw, zarośli i przycięcia gałęzi utrudniających przemieszczanie się, a także utrzymaniem porządku na placu zabaw i nadzorowaniu placu włącznie z otwieraniem i zamykaniem, mieszkańcy Granicy poruszyli kwestie „Paszowianki”. To dla sąsiadujących z planowaną budową drogi bardzo ważny temat. Jak poinformowała wójt gminy, Małgorzata Pachecka, do urzędu gminy wpłynęły trzy koncepcje prezentujące proponowane rozwiązania na poprowadzenie tej drogi. Czas, który upłynął od momentu wpływu, nie pozwoli na ich szczegółową analizę, którą urząd będzie chciał przeprowadzić z inspektorami i mieszkańcami.

Dobra wiadomość zakończyła czwartkowe zebranie w Granicy, a mianowicie Gmina Michałowice została doceniona, zwyciężając w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w roku 2022. Jak mówiła wójt gminy, Małgorzata Pachecka – to były zwody, w których konkurencja jest większa niż na olimpiadzie, ponieważ w zawodach startowało 1530 gmin. Co świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy i dobrym zarządzaniu. 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także