14.09.2023 07:59

Zebranie Mieszkańców – Komorów-Wieś

84
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zebranie sołeckie, które na poniedziałek, 11 września, zwołał sołtys Komorowa-Wsi, Artur Kostera.

To już drugi tydzień maratonu zebrań mieszańców z lokalnymi samorządowcami, które corocznie odbywają się w naszej gminie i na których sołtysi i rady sołeckie zdają sprawozdanie z działalności oraz realizacji uchwał i wniosków w mijającym roku.

Zgodnie z zarządzeniem sołtysa Komorowa-Wsi, Artura Kostery zebranie z mieszkańcami sołectwa odbyło się w poniedziałek, 11 września.

W zebraniu z mieszkańcami uczestniczyła wójt gminy, Małgorzata Pachecka, a także przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, radni: Katarzyna Parzyńska, Adriana Król-Popiel i Jarosław Hirny-Budka.

Zanim jednak oficjalnie rozpoczęło się zebranie, mieszkańcy Komorowa-Wsi mieli okazję porozmawiać i zgłosić swoje uwagi do dzielnicowego mł. asp. Mariusza Szymanka. Jednym z poruszonych tematów były biegające po sołectwie psy, które bez opieki mogą stwarzać zagrożenie. Dzielnicowy potwierdził, iż w ostatnim czasie docierają sygnały o takich zdarzeniach, dlatego też zwrócił się do mieszkańców z prośbą, aby wychodząc z psem na spacer i przemieszczając się ulicami sołectwa psy były na smyczy. W trakcie tego spotkania dzielnicowy Mariusz Szymanek poinformował również mieszkańców, że na terenie gminy Michałowice ponownie pojawiły się próby oszustwa m.in. na tzw. wnuczka. Niestety jedna z takich prób zakończyła się utratą pieniędzy. To bardzo smutna wiadomość, ponieważ oszukana osoba straciła oszczędności życia. Stąd też dzielnicowy skierował kolejną prośbę do uczestników zebrania, aby zachowali czujność i wszystkie niecodzienne sytuacje zgłaszali na Policję.

Po zatwierdzeniu porządku zebrania oraz przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 6 września 2022 r. sołtys, Artur Kostera przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków oraz rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego za okres od 6 września 2022 do 11 września 2023.

W tym okresie zostały wykonane prace naprawcze i interwencyjne: uzupełnienie wody w stawie zlokalizowanym w Kaliszowym Gaiku, wymiana zepsutych koszy na śmieci, przycinanie gałęzi utrudniających widoczność, przejazd i przejścia. Wykonane zostały zaprawy oświetlenia ulicznego i kanalizacji na terenie sołectwa. Położono nową nawierzchnię na ul. Sadowej, a także złożono pisma o ustanowienie stref ruchu na ul. Polnej i Zachodniej. Dostawiono kosze i ławki w strefie rekreacji nad zalewem oraz zakupiono bemar i thermomix.

Wśród wydarzeń, z których korzystali mieszkańcy sołectwa Komorowa, a które w 2023 r. zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego znalazły się m.in.: 7 spektakli teatralnych dla dzieci, sąsiedzka akcja sadzenia krokusów, piknik „Wianki”, piknik „Pożegnanie lata”, świąteczne warsztaty dekoracyjne, warsztaty Wielkanocne dla dorosłych i dla dzieci, święcenie pokarmów Wielkanocnych, 5 wyjazdów do teatru, warsztaty z okazji Dnia Matki, gofrowe warsztaty kulinarne, warsztaty kuchni tureckiej, Mikołajki, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe w tym: gimnastyka dla młodzieży i dorosłych, zumba, joga, zdrowy kręgosłup, warsztaty kulinarne i edukacyjne, zajęcia usprawniające. 

Ponadto do w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 odbędą się jeszcze: koncert Anny Krysiak, piknik pożegnanie lata, trzy wyjazdy do teatru, warsztaty świąteczne i teatrzyk dla dzieci połączony z Mikołajami.

Kolejnym punktem zebrania było uchwalenie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na rok 2024, który w kwocie 96 931,80 zł został w całości przeznaczony na:

  • zajęcia sportowo-rekreacyjne – 11 000,00 zł,
  • umowy związane z realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych – 11 000,00 zł,
  • zakup biletów na wydarzenia kulturalne – 15 000,00 zł,
  • zakupy przemysłowe związane z organizacją działalności kulturalnej – 8 000,00 zł, 
  • zakupy spożywcze związane z organizacją działalności kulturalnej – 8 000,00 zł,
  • usługi związane z organizacją wydarzeń aktywizujących mieszkańców – 38 000,00 zł,
  • usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych – 5 931,80 zł.

Wśród propozycji mieszkańców Komorowa-Wsi do budżetu gminy na rok 2024 znalazły się m.in. rozbudowa świetlicy, budowa tężni w Kaliszowym Gaiku, wymiana instalacji na placu zabaw w strefie rekreacji nad zalewem, budowa boiska na terenie strefy rekreacji nad zalewem, wymiana i dostawienie dodatkowych koszy na psie odchody, zakup terenów zalewowych nad Utratą, modernizacja ulic: Botanicznej, Kaliszany, Wzdłuż Lasu, Zielnej, Tęczowej, Rumiankowej i Pod Borem. 

Sporą cześć dyskusji w punkcie dotyczącym spraw wniesionych zajął temat związany z terenem, na którym znajdują się korty tenisowe. Zarówno zwolenników dalszego utrzymania kortów, jak zwolenników przekształcenia terenu na centrum aktywizujące mieszkańców o nieco innym charakterze było wielu. Dlatego też wójt Małgorzata Pachecka zaproponowała mieszkańcom, że w tej sprawie zostanie zorganizowane specjalne spotkanie z mieszkańcami tak, aby wypracować optymalne rozwiązanie.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także