08.09.2022 08:40

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW KOMOROWA-WSI

206
Mieszkańcy Komorowa-Wsi przyjęli sprawozdanie sołtysa z działalności i realizacji uchwał, a także podjęli decyzje o rozdysponowaniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.

Wrzesień jest miesiącem, kiedy w naszej gminie rozpoczyna się cykl zebrań samorządowców z mieszkańcami, w trakcie których sołtysi i przewodniczący osiedli składają przed mieszkańcami sprawozdanie z działalności w mijającym roku.

Zgodnie z zarządzeniem sołtysa Komorowa-Wsi, Artura Kostery zebranie z mieszkańcami sołectwa odbyło się we wtorek, 6 września.

W zebraniu z mieszkańcami uczestniczyła Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka oraz przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Beata Rycerska, a także radni: Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska i Maciej Polarczyk.

Zebranie rozpoczęło się od informacji i pytań do dzielnicowego mł. asp. Mariusza Szymanka, który jak co roku uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami. Jednym z ważniejszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców było strzelanie z wiatrówki do zwierząt. Dzielnicowy potwierdził o otrzymaniu przez komisariat zawiadomienia i wszczęcia czynności. Były także pytania o bezpieczeństwo i statystyki włamań na terenie sołectwa, które w minionym roku, dzięki zwiększonym przez Urząd Gminy Michałowice, ponadnormatywnym służbom zostały mocno ograniczone i w 2022 roku było tylko jedno.  

Po zatwierdzeniu porządku zebrania oraz przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 2 września 2021 r. sołtys, Artur Kostera przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2022. 

W minionym okresie zostały wykonane prace naprawcze i interwencyjne: wymiana zepsutych koszy na śmieci, serwis urządzeń do wody, uzupełnianie wody i zamontowanie pompy napowietrzającej w stawie przy świetlicy. Były także zgłoszenia pomalowanych przystanków przy ulicy Starych Lip, potrzeby rozmieszczenia szczepionek przeciw wściekliźnie, naprawy znaku przy rondzie Turystyczna/Bugaj, uzupełnienia ubytków w jezdni: Zielna, Paproci, Kaliszany. Nie brakowało również zgłoszeń dotyczących uszkodzeń w świetlicy wiejskiej, napraw oświetlenia i kanalizacji oraz wycięcie gałęzi na ulicach m.in Stare Sady.

Wśród wydarzeń, z których skorzystali mieszkańcy Komorowa-Wsi, a które w 2022 r. zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego znalazły się m.in.:

 • teatrzyki dla dzieci – 8 spektakli;
 • piknik „Wianki”;
 • piknik „Pożegnanie lata”;
 • warsztaty rękodzielnicze;
 • wyjazdy do teatru – 4 ;
 • koncert kolęd;
 • zabawa choinkowa;
 • zbiórka pomocy „Pomagam Ukrainie”;
 • warsztaty dla dzieci;
 • zajęcia sportowe;
 • warsztaty kulinarne i edukacyjne;
 • zajęcia usprawniające. 

Kolejnym punktem zebrania było uchwalenie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na rok 2023, który w kwocie 107 019, 90 zł został w całości przeznaczony na: zajęcia sportowe – 17 000,00 zł, teatrzyki dla dzieci – 4 000,00 zł, zakupy przemysłowe – 10 000,00 zł, zakupy spożywcze – 10 000,00 zł, zakup biletów do teatru i kina – 15 000,00 zł, zakup wyposażenia świetlicy – 10 000,00 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych – 41 019,90 zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców.

W dalszej części mieszkańcy złożyli wnioski do budżetu gminnego na rok 2023, a wśród nich znalazły się m.in.: rozbudowa świetlicy wiejskiej, wykonanie studni do zasilania wody w stawie w Kaliszowym Gaiku, wykonanie chodnika i oświetlenia wzdłuż ul. Turystycznej od cmentarza do ul. Starego Dębu, wykonanie kanalizacji na ul. Wrzosowej i Polnej, modernizacja ul. Sadowa, Zachodnia, Kaliszany, Paproci, Rumiankowa i Pod Borem. Boisko w strefie rekreacji na zalewem, wymiana urządzeń w strefie rekreacji w Kaliszowym Gaiku i zmiana trasy autobusowej nr 2 tak, aby przebiegała ul. Turystyczną, Bugaj, Słoneczną, Polną i Starego Dębu do pętli. 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także