23.09.2013 00:00

Zebranie mieszkańców Michałowic

91
21 września, w budynku szkoły podstawowej w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. Wzięły w nim udział 23 osoby. Podjęto uchwałę o podziale funduszu osiedla w 2014 r. Zebranie prowadził przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński.

W zebraniu wzięli udział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, radni Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko, Eugeniusz Hanc oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Zacny, a także pracownik urzędu Piotr Pacyna. Sekretarzem zebrania został wybrany Paweł Cichocki.

Przewodniczący zarządu osiedla omówił działalność zarządu za poprzedni rok: działalność kulturalną, kursy i szkolenia, zajęcia rehabilitacyjne. Sprawozdanie z działalności umieszczone jest na stronie internetowej osiedla: www.osiedle.michalowice.pl.

Mieszkańcy Michałowic, uczestnicy zebrania podjęli uchwałę o rozdysponowaniu funduszu osiedla na 2014 r. – 50 028,10 zł zostanie przeznaczonych na:
– dofinansowanie działalności michałowickiego Koła nr 4 Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6 000 zł,
– obsługa strony internetowej Michałowic – 3 600 zł,
– zakup i montaż urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych – 10 000 zł,
– zajęcia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, rehabilitacyjne – 30 428,10 zł.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka omówił wiele spraw i odpowiedział na jeszcze większą liczbę pytań. – Kiedy kierowca jedzie Południową Obwodnicą Warszawy, chwali komfort jazdy, ale POW inaczej wygląda z perspektywy naszej gminy. Prace nad obwodnicą nie zostały ukończone i nasi mieszkańcy wciąż odczuwają wiele uciążliwości - powiedział wójt.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostało oddane do użytku – w terminie (co podkreślił wójt) nowe skrzydło budynku Zespołu Szkół w Michałowicach.

Planowany jest remont starego budynku urzędu gminy. Obiekt ma pełnić funkcję placówki kulturalnej. Na parterze planowana jest siedziba gminnej biblioteki, a na piętrze duża i mała sala konferencyjna – miejsca spotkań mieszkańców, w tym michałowickiego koła seniorów.
Dużym przedsięwzięciem będzie planowana przebudowa ul. Raszyńskiej. Zostanie zlecone zaprojektowanie przebudowy ul. Krótkiej. Do końca czerwca przyszłego roku mają być przebudowane ulice: Rumuńska, Żytnia i Kwiatowa.

W kolejnej części zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski do przyszłorocznego budżetu oraz dyskutowano m.in. o uciążliwościach związanych z ruchem drogowym, o blokowaniu przez samochody chodników: trzeba schodzić na jezdnię, nierzadko ruchliwą. Mieszkańcy ul. Słonecznej obawiają się, iż teren przylegający do ich posesji zmieni przeznaczenie. Boją się, że w tym miejscu osiedla zostanie wybudowane wielkopowierzchniowe centrum handlowe.

Zebranie zakończyło się rozmowami w kuluarach.

Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak