12.09.2012 13:46

Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi

35
Odbyło się 11 września 2012 r. w Zespole Szkół w Michałowicach. Wzięło w nim udział 26 mieszkańców Michałowic Wsi. Po długiej dyskusji podjęli oni uchwałę, że fundusz sołecki na 2013 r. – 27 397,60 zł – zostanie przeznaczony na: zainstalowanie latarni na ul. Szarej – 7 tys. zł, na zajęcia dla dzieci i młodzieży, kulturalne – 10 tys. zł i 10 tys. zł na sportowe.
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi prowadziła sołtys Adriana Król-Popiel. Sekretarzem zebrania została wybrana Barbara Piestrak. Na liczne pytania odpowiadał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. W zebraniu wzięli udział radni: Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko i Eugeniusz Hanc. Gościem specjalnym zebrania był Claudio Guerriego – burmistrz włoskiej gminy Vico nel Lazio, z którą gmina Michałowice współpracuje od lat.

Dyskutowano o: konsekwencjach budowie obwodnicy Warszawy dla Michałowic Wsi, wróciły tematy z poprzednich lat – remontu z budową chodnika ul. ks. Józefa Poniatowskiego, remontu ul. Wesołej, budowy ul. Błękitnej, ogromnej dziury w ul. Kasztanowej…

Wójt długo wypowiadał się nt. tzw. „ustawy śmieciowej”, która wejdzie w życie w połowie przyszłego roku. Przypominamy, ustawa ta nakłada na gminy obowiązek wywozu śmieci.

Wszyscy lub niemal wszyscy podpisali się pod petycją do Sejmu RP, wzywającą do zmiany ustawy o tzw. „janosikowym”. Gmina Michałowice należy do bogatszych i dlatego płaci na rzecz biedniejszych gmin „janosikowe”, 5 mln zł rocznie. Jest to ¼ środków przeznaczanych rocznie na nasze gminne inwestycje.

Sołtys Adriana Król-Popiel przedstawiła sprawozdanie, przygotowany przez Referat Inwestycji urzędu, podsumowujące inwestycje gminne wykonane w ciągu roku w Michałowicach Wsi. Ze środków z gminnego budżetu wykonano: kanalizację deszczową w ulicach: Kasztanowa, Poniatowskiego, Borowskiego i Szara; dokumentację kanalizacji i wodociągu w ul. Borowskiego, gruntowną konserwację gminnych rowów melioracyjnych, usunięto awarię na drenażu na ul. Borowskiego, dwukrotnie skoszono trawę na poboczach dróg i placach, wyrównano i przeprofilowano ul. Parkową i Zgody, na bieżąco przeprowadzono remonty ubytków nawierzchni bitumicznej oraz konserwacje oświetlenia ulicznego.

Na zebraniu mieszkańcy Michałowic Wsi przedstawili propozycje do budżetu na rok 2013, by z gminnego budżetu zastały wykonane: podział geodezyjny działek przy powstającej ul. Błękitnej, by uregulowano sytuację prawną terenów przy ul. Parkowej i Szarej, by wykonano oświetlenie na ul. Parkowej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Borowskiego, by położno asfalt na ul. Kolejowej od ul. Wesołej w stronę Kasztanowej, naprawiono dziurę w ul. Kasztanowej.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak