16.09.2019 19:00

Zebranie mieszkańców – Nowa Wieś

382
Blisko 2 godziny trwało zebranie mieszkańców, które na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Nowa Wieś zwołała na dzień 10 września sołtys, Elżbieta Biczyk.

Jak co roku podczas zebrania mieszkańcy sołectwa wysłuchali sprawozdania oraz podsumowania z działalności sołtysa i rady sołeckiej w mijającym roku. Zanim jednak to nastąpiło z mieszkańcami Nowej Wsi spotkał się dzielnicowy asp. Paweł Biegalewski. Dzielnicowy wysłuchał uwag na temat bezpieczeństwa w sołectwie, które przede wszystkim dotyczyły przejeżdżających ul. Główną samochodów, a dokładnie prędkości z jaką się poruszają i natężenia. Zwiększone natężenie ruchu ul. Główną jest m.in. wynikiem remontu ul. Komorowskiej od ronda na skrzyżowaniu z ul. Brzozową do torów kolejki WKD. Mieszkańcy zwrócili się do dzielnicowego z prośbą o zwiększenie liczby patroli kontrolujących prędkość, a także wytyczenia innego objazdu dla remontowanej ulicy. W kwestii objazdu informacji udzieliła radna, Agnieszka Paradowska, która poinformowała, że ze względu na fakt, iż w ramach remontu ul. Komorowskiej zostanie również przebudowane skrzyżowanie ul. Pruszkowskiej z Lawendową i Poprzeczną inne wytyczenie objazdu na chwilę obecną jest niemożliwe.

Dzielnicowy asp. Paweł Biegalewski zwrócił się do mieszkańców sołectwa z prośbą o czujność, ponieważ w ostatnim czasie w gminie Michałowice ponownie zaczęły się pojawiać informacje o próbach wyłudzeń m.in. na wnuczka czy policjanta. Nowym sposobem na wyłudzenie stał się sposób na córkę, dlatego też gorąca prośba, aby uwrażliwić rodziców, dziadków, sąsiadów, żeby zwracali szczególną uwagę na podejrzane zachowania i oczywiście zgłaszali je na Policję.

Po zatwierdzeniu porządku zebrania, w którym udział wzięli również zastępca wójta – Jerzy Sierak, przewodnicząca rady gminy – Beata Rycerska oraz radne Magdalena Bronisz i Agnieszka Paradowska dokonano wyboru sekretarza zebrania, został nim radny, Paweł Kordys. Następnym punktem było przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 20 września 2018 r. po czym mieszkańcy wysłuchali sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej na przestrzeni ostatniego roku.

Miniony rok, w Nowej Wsi obfitował w wiele wydarzeń. W marcu 2019 r. odbyły się wybory sołeckie, w trakcie których mieszkańcy wybrali nową radę sołecką i nową sołtys, którą została Elżbieta Biczyk. Natomiast w obecna rada składa się z 5 członków, a zasiadają w niej – Marian Bośka, Elżbieta Gospodarczyk, Sylwia Łapińska, Grzegorz Sałkiewicz i Agata Tomaszewska. W ciągu roku sołtys i rada spotykali się regularnie w celu omówienia spraw związanych z inwestycjami w sołectwie, jak również sprawami bieżącymi zgłaszanymi przez mieszkańców.

Jednymi z takich spraw, z którymi samorządowcy zgłosili się do wójt Gminy Michałowice z prośba o podjęcie działań jest przebudowa skrzyżowania ul. Głównej z drogą 719 oraz budowę chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Główna ul. Brzozowa, zainstalowanie monitoringu na strefie rekreacji.

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano szereg zajęć sportowych w tym: gimnastyka dla kręgosłupa, Pilates, zumba, fitness oraz jogę. Jednak nie tylko zajęcia sportowe cieszyły się w Nowej Wsi bardzo dużym zainteresowaniem. Także wydarzenia kulturalne przyciągały całe rzesz mieszkańców. Inscenizacja wesela kurpiowskiego, koncerty muzyki i tańca flamenco, zabawa choinkowa dla dzieci oraz andrzejkowa i karnawałowa dla dorosłych, gala operetkowo-operowa, koncerty piosenek Edith Piaf, Ordonka – dziewczyna z Woli oraz Elvisa Presleya. Nie zabrakło również warsztatów m.in. plastyczne dla dzieci i dorosłych, zdobienia pierniczków, koszyczek wielkanocny, decoupage, a dla najmłodszych regularnie odbywały się przedstawienia teatralne. Ponadto w ramach współpracy z biblioteką gminną w Michałowicach filia w Nowej Wsi odbywały się warsztaty biżuterii oraz spotkanie ferie z gwiazdami. Współdziałanie samorządowców z Nowej Wsi i Osiedla Granica przydało się również w trakcie akcji sprzątanie świata, z klubem wędkarza podczas zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych oraz kołem seniorów przy organizacji spotkań z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych.   

Po przedstawieniu sprawozdania przyszedł czas na uchwalenie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. Do budżetu, który na rok 2020 dla sołectwa Nowa Wieś wynosi 76 100,00 zł zgłoszono dwa wnioski. Pierwszym był wniosek złożony przez sołtys, Elżbietę Biczyk i radę sołecką, natomiast drugim był wniosek złożony przez Joannę Szymańską Kwietniak reprezentującą Koło Gospodyń Wiejskich „Gospochy”. Jednakże wniosek KGW „Gospochy”, który dotyczył budowy kurtyny wodnej przy strefie rekreacji nad Smugiem został przez wnioskodawców wycofany. Stało się tak, gdyż w trakcie dyskusji sołtys, Elżbieta Biczyk poinformowała mieszkańców, iż propozycja budowa kurtyny wodnej oraz żagli zacieniających strefę rekreacji zostanie zgłoszona przez samorządowców do budżetu gminy. Tak więc w trakcie głosowania – 52 głosy za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się – mieszkańcy przyjęli wniosek o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 na:

Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców

 • Pilates – szacowany koszt 5 520,00 zł
 • Zumba – szacowany koszt 2 720,00 zł
 • Fitness – szacowany koszt 2 800,00 zł
 • Gimnastyka dla kręgosłupa – szacowany koszt 2 720,00 zł
 • Yoga dla kręgosłupa – szacowany koszt 6 720,10 zł

Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców

 • Zajęcia plastyki dla dzieci – szacowany koszt 8 120,00 zł
 • Warsztaty plastyczne dla dorosłych – szacowany koszt 8 320,00 zł
 • Piknik z okazji dnia dziecka – szacowany koszt 9 000,00 zł
 • Zabawa choinkowa dla dzieci – szacowany koszt 4 000,00 zł
 • Zabawa karnawałowa – szacowany koszt 3 000,00 zł
 • Koncerty – szacowany koszt 4 800,00 zł
 • Piknik na pożegnanie lata – szacowany koszt 1 500,00 zł
 • Teatrzyk dla dzieci – szacowany koszt 3 870,00 zł
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – szacowany koszt 1 000,00 zł
 • Zabawa Andrzejkowa – szacowany koszt 1 600,00 zł
 • Warsztaty dla osób w różnym wieku – szacunkowy koszt 1 909,90 zł
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci – szacowany koszt 8 000,00 zł
 • Akcja sprzątania świata – szacowany koszt 500,00 zł

W śród propozycji do budżetu gminy mieszkańcy Nowej Wsi zgłosili m.in. budowa kurtyny wodnej oraz żagli zacieniających strefę rekreacji nad Smugiem, budowa stojaków na rowery przy przedszkolu, szkole, bibliotece i świetlicy, ustawienie betonowego stołu do ping-ponga na placu zabaw, ustawianie tablic i koszy z torebkami na psie odchody, budowę chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Głównej, przebudowę studzienek na ul. Łąkowej, modernizację ul. Rzemieślniczej, postawienie lustra poprawiającego widoczność na ul. Jesiennej, organizację pikniku sportowego, budowę przejścia dla pieszych na ul. Jesiennej, budowę latarni u zbiegu ulic Brzozowej i Polne Maki.

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione, które dotyczyły m.in. czyszczenia studzienek, zamocowania znaków drogowych, zalewania posesji i dróg podczas opadów deszczu, a także odbyła się która prezentacja działającego w Nowej Wsi koła Gospodyń Wiejskich „Gospochy”.

Podczas zebrania zastępca wójta gminy Michałowice, Jerzy Sierak poinformował mieszkańców o planowanym remoncie fili biblioteki w Nowej Wsi. Poprosił również sołtys, radę oraz działające organizacje o zastanowię się nad czasową zmianą planowanych zajęć tak, aby podczas remontu biblioteka mogła prowadzić swoją działalność z wykorzystaniem „starej” świetlicy.         

 

  

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także