24.09.2020 11:50

Zebranie mieszkańców Nowej -Wsi

250
14 września w budynku świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców Nowej Wsi, które zwołała Elżbieta Biczyk, sołtys sołectwa.

W corocznym zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców sołectwa oraz Małgorzata Pachecka, wójt gminy, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy oraz radni: Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka i Maciej Polarczyk oraz dzielnicowy, asp. Paweł Biegalewski.  

Na sekretarza zebrania wybrano Agatę Tomaszewską.

Elżbieta Biczyk, sołtys Nowej Wsi przedstawiła podsumowanie działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz sprawozdanie z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców, które zostały sfinansowane z funduszu sołectwa. Wśród tych projektów znalazły się m.in. cykliczne zajęcia sportowe dla dorosłych (gimnastyka dla kręgosłupa, pilates, zumba, fitness i joga dla kręgosłupa), warsztaty kulinarne, plastyczne i  przedstawienia teatralne dla dzieci, zajęcia malarskie dla dorosłych i młodzieży oraz spotkania kulinarne dla dorosłych pn.:„Podpatrzone, polecone”. Odbyły się także liczne koncerty (w tym m.in. z okazji Dnia Niepodległości, koncert kolęd czy Osiecka filmowa), zabawa Andrzejkowa dla dorosłych i zabawa choinkowa dla najmłodszych.

Sołtys i rada sołecka spotykali się kilkakrotnie w celu omówienia bieżących spraw sołectwa. Wiele problemów zgłaszanych przez mieszkańców zostało przekazanych do urzędu gminy w celu ich wyeliminowania. Zostały przekazane informacje m.in. o brakach w oświetleniu ulicznym, martwych zwierzętach i odłamanych gałęziach na ulicy czy konieczności wykonania remontów dróg.

Ponadto z inicjatywy Pani sołtys, przy współpracy dyrekcji szkoły podstawowej w Nowej Wsi, odbyły się spotkania dla dzieci w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego. Podejmowanych było także wiele innych działań,  w tym niesienie sąsiedzkiej pomocy mieszkańcom w czasie izolacji wywołanej pandemią koronawirusa. 

Fundusz sołecki Nowej Wsi na 2021 to kwota 83 155,80zł. Podczas zebrania mieszkańcy podjęli uchwałę dotyczącą tych środków, które zgodnie z ich wolą zostaną przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

 • Organizacja różnorodnych przedsięwzięć sportowych (24 220,70 zł): 
  • zajęcia pilates -  5 600 zł
  • zajęcia zumby –  2 800 zł
  • zajęcia fitness -  5 440 zł
  • joga dla kręgosłupa  - 6 920,70 zł
  • gimnastyka dla kręgosłupa –  2 960 zł
  • zakup akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć sportowych odbywających się w sołectwie – 500 zł.
 • Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i aktywizujących mieszkańców  (58 895,10 zł):
  • warsztaty plastyczne dla dzieci –9 920 zł
  • warsztaty plastyczne dla dorosłych i młodzieży –   8 830,82 zł
  • warsztaty kulinarne dla dzieci –   8 000 zł
  • warsztaty kulinarne dla dorosłych –   8 00 zł
  • piknik z okazji Dnia Dziecka –   9 000 zł
  • zabawa choinkowa dla dzieci –    4 000 zł
  • zabawa karnawałowa dla dzieci –   1 200 zł
  • zabawa karnawałowa dla dorosłych –   2 200 zł
  • koncerty –  3 574,28 zł
  • piknik na pożegnanie lata –  2 000 zł
  • teatrzyki dla dzieci –  3 870 zł
  • spotkania z ciekawymi ludźmi –  2 000 zł
  • zabawa andrzejkowa – 2 000 zł
  • warsztaty skierowane do osób w różnym wieku – 1 500 zł

Kolejnym punktem zebrania było wskazanie propozycji mieszkańców sołectwa do realizowania w ramach przyszłorocznego budżetu gminy. Zostały zgłoszone m.in:  wykonanie monitoringu na strefie rekreacji SMUG i ogrodzenie tylnej części strefy,  montaż latarni na skrzyżowaniu ulicy Polnych Maków i Brzozowej, wykonanie znaków informujących o zakazach na strefie rekreacji SMUG, położenie kostki na ulicach: Cyklistów i Polnej,  uzupełnienie klimatyzacji w salach przedszkola, postawienie koszy na śmieci, a także na psie odchody i tabliczek „Posprzątaj po swoim psie”,  budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Głównej do ulicy Brzozowej oraz przejścia dla pieszych na ulicy Głównej przy ulicy Jesiennej,  poprawa nawierzchni drogowej na wyjeździe z ulicy Polnej na trasę 719, przeprowadzenie czynności mających na celu zbadanie sposobu odprowadzenia wody gromadzącej się na ulicy Sasanek i wykonanie efektywnego odwodnienia w tym miejscu.

W sprawach wniesionych poruszono temat odbioru odpadów,  uciążliwości dla osób mieszkających blisko strefy rekreacji Smug wynikających z jej użytkowania, a także gromadzeniu się wody po opadach na ul. Jaśminowej, Piwonii i Wiosennej. Dodatkowo Małgorzata Pachecka, wójt gminy odnosiła się do spraw dotyczących Nowej Wsi, tj. nawierzchni na ul. Cyklistów, budowy chodnika od ul. Głównej do ul. Brzozowej, zmiany łuku drogi przy wjeździe z ul. Głównej na trasę 719 czy  "Paszkowianki" .  Ponadto poinformowała mieszkańców, że z  powodu pandemii COVID-19 dochody gminy z PIT obniżyły się  do końca sierpnia 2020 r. o  5 %, natomiast z podatku CIT - nie uległy zmianie.  Dodała także, że liczba mieszkańców płacących podatki w naszej gminie w stosunku do osób uprawnionych do głosowanie  jest mniejsza o 496 osoby. Oznacza to mniejsze wpływy do budżetu gminy o ok. 2 mln zł, przy założeniu średniego wpływu z PIT na 1 mieszkańca, który wynosi w naszej gminie 4500 zł.     

Na zakończenie Sylwia Łapińska, kierownik biblioteki w Nowej Wsi, podziękowała Pani Wójt za remont miejscowej biblioteki.

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także