24.09.2018 19:30

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi

454
Wrzesień w naszej gminie jest miesiącem zebrań, w trakcie których mieszkańcy mogą wysłuchać sprawozdań i podsumowań z działalności sołtysa i rady sołeckiej w mijającym roku. Okazję ku temu mieszkańcy Nowej Wsi mieli w czwartek, 20 września.

Jak zawsze mieszkańcy licznie przybyli na zwołane przez sołtysa, Mariana Bośkę zebranie, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy, którą to świetlicę niespełna dwa tygodnie temu otrzymali do użytku.

W zebraniu wziął udział także wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz pracownik urzędu, Piotr Pacyna. Oczywiście na zebraniu nie mogło również zabraknąć radnych, w tym Elżbiety Biczyk, która z upoważnienia sołtysa Nowej Wsi poprowadziła zebranie oraz Pawła Kordysa, Agnieszki Paradowskiej, Ewy Ilczyszyn, Eugeniusza Strzeleckiego i Eugeniusza Hanca. 

Po zatwierdzeniu porządku zebrania i wyborze jego sekretarza, którym został radny, Paweł Kordys, a także przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 28 września 2017 r. mieszkańcy Nowej Wsi wysłuchali sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej na przestrzeni ostatniego roku. W tym czasie rada sołecka zebrała się dziesięciokrotnie, a w ich trakcie omawiane były sprawy związane z niezbędnymi inwestycjami na terenie sołectwa.

Współpraca z gminą Michałowice reprezentowaną przez wójta, Krzysztofa Grabkę, a także ze Spółką Wspólnoty Gruntowej Nowej Wsi przyczyniła się do realizacji inwestycji, które w minionym roku zostały lub też nadal są dokonywane w tym: budowa świetlicy i budowa strefy rekreacji nad Smugiem. Każdorazowo zgłaszano również wszelkiego rodzaju niedogodności związane m.in. z przepełnieniem studzienek odprowadzających wodę po obfitych opadach deszcz i uszkodzeniami w nawierzchni. Wykonywano koszenie trawy na poboczach, uzupełniano brakujące lub uszkodzone oznakowanie, wyczyszczono kratki kanalizacji deszczowej, a także na bieżąco pilnowano czystości nowowiejskich ulic. Prowadzono konserwację oświetlenia ulic, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków. Na placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa dokonano przeglądu, naprawy urządzeń, wymieniono piasek w piaskownicy i umyta została nawierzchnia poliuretanowa. Zadbano również o drzewostan zwalczając szrotówka kasztanowcowiaczka i to nie tylko w częściach ogólnodostępnych, ale również na posesjach mieszkańców. Naprawom i wymianom poddano tablice informacyjne, na których mieszkańcy mogą się zapoznać z aktualnymi wydarzeniami. W tym czasie utwardzono tłuczniem drogę wzdłuż torów WKD od ul. Głównej do ul. Jesiennej, przygotowano projekt ul. Stokrotek, a także wybudowano na tej ulicy wodociąg i kanalizację. Rozbudowany został system odwadniający ul. Polnej oraz wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Brzozowej, a także zlecono korektę projektu ul Rzemieślniczej.

Ostatni rok przyniósł liczne wydarzenia, które zostały sfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego, a znalazły się w nich: wyjazd mieszkańców do Matecznika „Mazowsze” na występ Węgierskiego Państwowego Zespołu Ludowego, w ramach jesieni góralskiej odbyły się dwa koncerty w wykonaniu kapeli „Ondraszki” ze Szczyrku, zorganizowano zabawę choinkową, w której bawiło się ponad stu najmłodszych mieszkańców Nowej Wsi, a dla dorosłych przygotowano zabawę karnawałową. Z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert „Najwięcej witaminy” w wykonaniu młodych wokalistów z „Przylądka Kultury” oraz zorganizowano spotkanie z dr. hab. Tomaszem Pospiesznym, autorem książki „Nieskalana sławą” o życiu Marii Skłodowskiej Curie. Przeprowadzono także warsztaty kulinarne dla dzieci oraz z okazji Dnia Dziecka zorganizowano piknik rodzinny w indiańskiej wiosce. Z inicjatywy sołectwa w kościele MBNP odbył się koncert muzyki kameralnej oraz wykonanie franciszkańskiego chorału gregoriańskiego. Z okazji dożynek sołtys i rada sołecka przygotowali kompozycję dożynkową, która zajęła drugie miejsce w konkursie. Jednym z ostatnich wydarzeń w mijającym roku było uroczyste otwarcie świetlicy podczas którego wystąpił Marcello Quartet. Oprócz tego, jak co roku, w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy odbyły się okolicznościowe spotkania mieszkańców. Nie zabrakło również zajęć cyklicznych takich jak: przedstawienia teatralne dla dzieci, laboratorium juniora,  gimnastyka dla pań, pilates oraz gimnastyka z elementami tańca brzucha, fitness i  joga dla kręgosłupa. Dodatkowo od października rozpoczną się warsztaty plastyczne dla dzieci oraz zumba. W roku 2017 za kwotę 11 958,00 zł zakupiono urządzenia do siłowni na powietrzu.

Sporo się działo i zadziało w minionym roku, ale i na przestrzeni ostatnich lat – mówił w swoim wystąpieniu sołtys Nowej Wsi, Marian Bośka. Nasze sołectwo zmieniło się nie do poznania. Dawniej wszystko robiliśmy w czynie społecznym, a dziś mieszkańcy korzystają z tego, co mamy do dyspozycji, a jak coś trzeba, to podążają do swoich radnych i do Urzędu Gminy - dodał sołtys. Dziś mamy wodę, gaz, kanalizację i drogi, a do pełni sukcesu brakuje już bardzo niewiele, dosłownie trzy ulice wymagają działań, ale i tu już są prowadzone prace. Dlatego też bardzo serdecznie chcę podziękować radnym i wójtowi gminy Michałowice za to, że dbają o nas i sprawiają, że w naszej miejscowość tak dobrze się żyje - powiedział Marian Bośka. 

Po części dotyczącej sprawozdań przyszedł czas na uchwalenie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2019. Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz sołecki w kwocie 68 410,50 zł został przeznaczony:

20 000,00 zł – organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,

40 410,50 zł – organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych,

5 000,00 zł – zakupu związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,

3 000,00 zł – doposażenie świetlicy.

W ramach zgłoszenia propozycji do budżetu gminy mieszkańcy Nowej Wsi zgłosili modernizację zbiornika retencyjnego na  ul. Łąkowej i budowę chodnika od ul. Głównej do Pruszkowa – wzdłuż drogi 719.

Spośród spraw wniesionych wskazano potrzebę załatania dziury u zbiegu ul. Polnej i drogi 719 oraz wycięcie obumarłego drzewa przy ul. Łąkowej. Ważnym elementem w tej części dyskusji był też temat smogu, a dokładniej palenia w piecach materiałami niedozwolonymi. 

W zebraniu mieszkańców Nowej Wsi wzięli udział również dzielnicowa mł. asp. Karolina Kłosowska i dzielnicowy st. sierż. Mariusz Szymanek, którzy przyjęli od mieszkańców sygnały dotyczące sytuacji niebezpiecznych w okolicy szkoły, a także przekroczenia prędkości przez poruszające się ul. Główną pojazdy.

Zobacz także