11.09.2022 15:45

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI

242
8 września odbyło się zebranie mieszkańców Nowej Wsi, na które zaprosiła sołtys Elżbieta Biczyk. Mieszkańcy wysłuchali sprawozdania z realizacji uchwał i działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podjęli dwie uchwały.

Jak co roku mieszkańcy Nowej Wsi licznie przybyli na zebranie wiejskie, które odbyło się w świetlicy przy ul. Głównej 52a.

Ze względu na brak kworum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, a czas oczekiwania na jego rozpoczęcie było doskonałą okazją do spotkania z dzielnicowym st. sierż. Mirosław Kotowski. W trakcie rozmów z dzielnicowym mieszkańcy poruszali kwestie bezpieczeństwa na ul. Głównej, która jest kluczową ulicą w sołectwie i którą przejeżdża wiele pojazdów. Były również pytania związane z włamaniami i środkami, jakie w związku z tym podejmuje Policja.

W czwartkowym zebraniu mieszkańców Nowej Wsi uczestniczyła również Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, a także Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Beata Rycerska, sekretarz gminy – Wojciech Grzeniewski, kierownik referatu gospodarki komunalnej – Andrzej Łuszczyński, członek zarządu starostwa powiatu pruszkowskiego – Wojciech Herner oraz radni: Magdalena Bronisz, Paweł Kordys i Maciej Polarczyk.

Rok 2022 przyniósł wiele działań integrujący i aktywujących mieszkańców sołectwa, którzy licznie uczestniczyli w organizowanych wydarzeniach, a wśród nich były:

 • zajęcia sportowe – Pilates, fitness, gimnastyka dla kręgosłupa, zumba i yoga;
 • warsztaty taneczne „Latino solo”;
 • zajęcia plastyczne dla dzieci;
 • warsztaty kulinarne dla dzieci;
 • warsztaty kulinarne dla młodzieży i dorosłych „kuchnia turecka”;
 • przedstawienia teatralne dla najmłodszych;
 • piknik „Pożegnanie lata”;
 • piknik „Potańcówka na dechach”;
 • koncert piosenek Anny Jantar;
 • koncert „Z miłości do tanga”;
 • koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości;
 • spotkanie autorskie z pisarką Ałbeną Grabowską;
 • warsztaty – makramy, decoupage, las w słoiku, zdobienia filiżanek, aniołów z masy solnej, zdobienia pierników oraz wianków bożonarodzeniowych i kompozycji wielkanocnych;
 • zabawa andrzejkowa;
 • zabawa choinkowa dla dzieci;
 • wieczór poetycko-muzyczny połączony z wystawą obrazów;
 • sąsiedzkie sadzenie żonkili i krokusów;
 • pokaz rozpalania w piecu metodą od góry;
 • prowadzono zbiórkę dla Ukrainy;
 • spotkania dla gości z Ukrainy;
 • nauka języka polskiego dla gości z Ukrainy;
 • koncert „Na ludowo i jazzowo”;
 • wycieczka do Żyrardowa;
 • piknik z okazji Dnia Dziecka;
 • spotkanie informacyjne w sprawie Paszkowianki.

Ponadto w tym okresie sołtys i rada sołecka współpracowała ze wspólnotą Nowej Wsi i Kołem Wędkarskim „Smug”. Stały kontakt sołtys z pracownikami referatów Urzędu Gminy Michałowice był skutkiem naprawy urządzeń na obiektach rekreacyjnych i sportowych, awarii sieci energetycznej i oświetlenia ulic, konserwacji zieleni, interwencji po silnych opadach deszczu, naprawy nawierzchni drogowych i spraw porządkowych. 

Dyskusja mieszkańców Nowej Wsi poprzedziła uchwalenie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na rok 2023, który w kwocie 107 019, 90 zł został w całości przeznaczony na: organizację zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną – 50 465,90 zł, organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji – 1 500,00 zł, organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących mieszkańców – 23 900,00 zł, zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną i aktywizujących mieszkańców – 2 104,00 zł, zakupy spożywcze przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną i aktywizujących mieszkańców – 3 300,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych – 25 650,00 zł, zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych – 100,00 zł.

Drugą uchwałą, którą podjęli mieszkańcy podczas czwartkowego zebrania była uchwała dotycząca przyjęcia rezygnacji członka rady sołeckiej, byłego sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośkę. Wieloletni sołtys jest wielce szanowany i lubiany przez mieszkańców, nie tylko Nowej Wsi, ale całej gminy, co w swoich podziękowaniach dla Pana Mariana podkreślała Wójt, Małgorzata Pachecka.

Wnioski do budżetu gminy na rok 2023 były kolejnym punktem zebrania. Wśród nich znalazły się m.in. budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i ul. Wandy, budowa sygnalizacji świetlnej u zbiegu ul. głównej i drogi 719, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 719 na odcinku od ul. Głównej do ul. Brzozowej, budowa kanalizacji deszczowej odprowadzająca wodę z dróg gminnych, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także