15.09.2023 11:40

Zebranie Mieszkańców – Opacz Mała

159
W środę, 13 września, odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Opacz Mała, w trakcie którego sołtys Barbara Budzyniak zdała sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności rady sołeckiej.

Zebranie w Opaczy Małej rozpoczęło spotkanie z dzielnicowym mł. asp. Kamilem Więchem, który zwrócił się do mieszkańców z prośbą o zwiększenie czujności i uwagi na próby wyłudzenia pieniędzy na tzw. "wnuczka". Niestety w ostatnim czasie docierają do Policji sygnały o zajściach, które kończyły się utratą pieniędzy. Sprawą, z którą do dzielnicowego zwrócili się mieszkańcy sołectwa była kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowy na ul. Parkowej, Jałowcowej i Targowej. Dokładnie chodziło o przekraczanie przez kierowców ograniczenia prędkości na tych ulicach, co stwarza zagrożenie dla innych użytkowników. Innym aspektem związanym z bezpieczeństwem była kwestia zbierających się w lasku przy ul. Parkowej ludzi, którzy spożywają tam alkohol. 

Po spotkaniu z dzielnicowym zebranie kontynuowała sołtys Barbara Budzyniak, która po przyjęciu przez mieszkańców porządku zebrania przedstawiła sprawozdanie z działalności i realizacji uchwał i wniosków, którego wraz z mieszkańcami sołectwa wysłuchała wójt Małgorzata Pachecka oraz radna Adriana Król-Popiel, sekretarz gmin – Wojciech Grzeniewski, kierownik referatu gospodarki komunalnej – Andrzej Łuszczyński.

W okresie od 19.09.2022 do 13.09.2023 udało zrealizować się szereg działań integrujących i aktywizujących mieszkańców Opaczy Małe i tak:

 • 24.09.2022 – mieszkańcy uczestniczyli w spektaklu Teatru Kamienica „Lekko nie będzie”
 • 08.10.2022 – wyjazd do Teatru Kamienica na przedstawienie „Upiór w kuchni”
 • 12.10.2022 – odbyły się warsztaty biżuterii 
 • 12.11.2022 – wyjazd do Teatru 6 piętro na spektakl „Sinatra 100+”
 • 27.11.2022 – warsztaty kompozycji kwiatowych w koszykach
 • 03.12.2022 – zabawa Mikołajkowa dla dzieci i rodziców w sali Tęcza
 • 11.12.2022 – warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych
 • 03.03.2023 – warsztaty zapachy terapeutyczne
 • 31.03.2023 – warsztaty Wielkanocne dla dorosłych
 • 01.04.2023 – warsztaty Wielkanocne dla dzieci
 • 17.04.2023 – wyjazd do Teatru Capitol na spektakl „Dwie pary do pary”
 • 12.05.2023 – warsztaty kuchni tureckiej
 • 01.06.2023 – piknik z okazji Dnia Dziecka 

W minionym roku została zakończona budowa ul. Parkowej, dostawiono ekrany dźwiękochłonne po stronie wschodniej na odcinku pomiędzy kładką, a wiaduktem nad ul. Parkową, a gmina przejęła w zarządzanie od GDDKiA ul. Irysową.

Podczas środowego zebrania mieszkańcy Opaczy Małej podjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 z części przeznaczonej na zajęcia sportowo-rekreacyjne do części związanych z działaniami kulturalnymi.

Druga uchwała związana była z przeznaczeniem środków funduszu sołeckiego w na rok 2024. Podjęcie w/w uchwały poprzedziła dyskusja na temat potrzeb mieszkańców i ich zainteresowań. Umożliwiło to odpowiednie rozdysponowanie funduszu, zgodnie z sugestiami mieszkańców.

Przeznaczenie funduszu sołectwa Opacz Mała na rok 2024 w wysokości 44 103,97 zł przedstawia się następująco:

 • organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną – kwota 9 000,00 zł
 • zakupy przemysłowe związane z organizacją warsztatów i wydarzeń kulturalnych – kwota 1 000,00zł
 • zakupy spożywcze związane z organizacją warsztatów i wydarzeń kulturalnych – kwota 500,00zł
 • organizacja szkoleń, wykładów, prelekcji dla mieszkańców sołectwa, animacje filmowe, spotkania – kwota 1 200,00 zł
 • zakupy przemysłowe związane z organizacją szkoleń, wykładów, prelekcji dla mieszkańców sołectwa, animacje filmowe, spotkania – kwota 400,00zł
 • zakupy spożywcze związane z organizacją szkoleń, wykładów, prelekcji dla mieszkańców sołectwa, animacje filmowe, spotkania – kwota 203,97zł
 • organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących mieszkańców w tym m.in. pikniki, mikołajki, imprezy karnawałowe – 10 000,00 zł
 • zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez/spotkań świątecznych aktywizujących mieszkańców – kwota 2 000,00zł
 • zakupy spożywcze związane z organizacją imprez/spotkań świątecznych aktywizujących mieszkańców – kwota 1 000,00zł
 • zakup biletów, wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną – kwota 13 000,00 zł
 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w tym m.in. zumba, fitness, pilates, joga – 5 300,00 zł  
 • zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 500,00zł

Kolejnym punktem zebrania były propozycje do budżetu gminy na rok 2024. Z pewnością bardzo ważną propozycją zgłoszoną przez mieszkańców jest budowa świetlicy wiejskiej, której realizacja, jak potwierdziła wójt Małgorzata Pachecka, staje się coraz bardziej realna. A to w związku z przejęciem przez gminę terenu przy ul. Czystej o powierzchni około 1,6 tyś m², a należącego dotychczas do Wspólnoty Opacz Mała.

Ponadto wśród propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: remont ul. Jałowcowej, budowa progów zwalniających na ul. Parkowej, budowa chodnika na ul. Czystej i Borowskiego, wykonanie nasadzeń, budowa ul. Pięknej.

Jednymi z tematów dotyczących spraw wniesionych były m.in. zaniedbane działki przy ul. Targowej, które porastają chaszcze stwarzające zagrożenie pożarowe.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także