12.09.2011 14:49

Zebranie mieszkańców Opaczy Kolonii

10
10 września 2011 r., w sobotę mieszkańcy Opaczy Kolonii podjęli uchwałę na zebraniu mieszkańców, że fundusz sołecki na 2012 rok – 45 531,70 zł zostanie przeznaczony, podobnie jak w ubiegłym roku, na działalność sportowo-kulturalną świetlicy i placu zabaw przy ul. Ryżowej 90.
W zebraniu wzięło udział 43 mieszkańców Opaczy Kolonii. Propozycję, zgłoszoną przez sołtys Grażynę Grabkę, zaakceptowano jednogłośnie.

Niedawno wybudowane plac zabaw oraz świetlica tętnią życiem. Sprawozdanie z działalności za rok 2011, przedstawione przez sołtys Grażynę Grabkę, dotyczyło działalności świetlicy i przyległego do niej ogródka jordanowskiego z boiskiem.

O imprezach organizowanych przy ul. Ryżowej 90 pisaliśmy wielokrotnie. Tu, w największym skrócie przypomnimy, że: zorganizowano spotkanie wielkanocne, Dzień Kobiet, festyn z okazji Dnia Dziecka, kilkakrotnie występował teatrzyk kukiełkowy, przez ostatnie dwa tygodnie wakacji odbywały się, pod kierunkiem instruktorów, zajęcia sportowe i teatralne (musicalowe). W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia: dla dzieci – plastyczne i języka angielskiego oraz zajęcia twórcze o różnej tematyce; próby chórów „Czerwone Korale” i dziecięcego „Czerwone Koraliki”, raz w tygodniu spotykają się seniorzy, a raz w miesiącu opackie gospodynie, by kosztować przygotowane przez siebie wytwory sztuki kulinarnej i wymieniać się przepisami, a raz w tygodniu, w środy panie spotykają się na gimnastyce.

Została zorganizowana wycieczka dla dzieci w „świat wikingów”. Kosz dożynkowy Opaczy Kolonii zdobył drugą nagrodę na gminnych dożynkach zorganizowanych 4 września w Pęcicach.

Uczestnicy zebrania nie dyskutowali o uciążliwościach związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy oraz o zalewaniu miejscowości. Pewnie dlatego, że tematy te są omawiane z mieszkańcami na bieżąco przez radę sołecką i władze gminy.

Mieszkańcy pytali wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabkę o wiele spraw, np. dlaczego brakuje latarni przy ul. Centralnej 10, 10 a?, o oświetlenie ul. Malinowej, wywóz trawy, niepunktualnie jeżdżący autobus… Zostały zgłoszone wnioski o oświetlenie ul. Malinowej i Studziennej, o wykończenie nawierzchni na ul. Studziennej, o utwardzenie fragmentu ul Środkowej.

Wójt Grabka zwrócił uwagę, że wielu mieszkańców naszej gminy nie jest zameldowanych w swoich miejscach zamieszkania. Niestety wpływa to na wysokość dochodów gminy, które są istotnie przez to ograniczone (znaczna ich część pochodzi z podatku dochodowego od osób fizycznych). Natomiast z wydatków gminy, korzystają wszystkie osoby ją zamieszkujące.

Wójt zaapelował , by niezameldowani mieszkańcy naszej gminy, płacili podatek w miejscu zamieszkania.

W zebraniu wzięły udział radne Anna Kamińska i Elżbieta Zawadzka oraz sekretarz gminy Zofia Idzikiewicz - mieszkanki Opaczy Kolonii.

Zgodnie z tradycją wielu spotkań w Opaczy Kolonii, zebranie zakończyło się grillem, przygotowanym przez mieszkańców, i dobrosąsiedzką pogawędką.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak