24.09.2020 10:30

Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii

194
Coroczne zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii, zgodnie z zarządzeniem sołtys, Grażyny Grabki, odbyło się 11 września w miejscowej świetlicy.

Uczestniczyło w nim 56 mieszkańców sołectwa,  Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy,  radni: Anna Kamińska, Elżbieta Biczyk i Jarosław Hirny –Budka, a także dzielnicowy - sierż. szt. Kamil Więch.  

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez sołtys, Grażynę Grabkę i zatwierdzeniu porządku obrad, przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania, którym została Bożena Kamińska.

Sołtys Opaczy-Kolonii po przyjęciu przez mieszkańców protokołu z ubiegłorocznego zebrania,  przedstawiła  sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej za okres od 9.09.2019 r. do 11. 09. 2020 r. oraz realizacji uchwał przyjętych podczas ostatniego zebrania.

W tym okresie sołtys i rada sołecka zorganizowali i przeprowadzili wiele inicjatyw kulturalno-sportowych, które cieszyły i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Są to zajęcia cykliczne: sportowo-taneczne (pilates, zumba), zajęcia kulinarne, kreatywne i przedstawienia teatralne dla dzieci, a także imprezy okolicznościowe t.j.: piknik rodzinny "Żegnaj lato na rok", wieczór patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości, koncerty, spotkanie wigilijne, bal choinkowy dla dzieci czy spotkanie z okazji Tłustego Czwartku. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym ograniczenia nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Koniecznym była więc zmiana przeznaczenia pozostałych środków z tegorocznego funduszu sołeckiego. Sołtys zaproponowała przenieść je na zakupy związane z realizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych w świetlicy. Mieszkańcy jednogłośnie poparli tę uchwałę. 

W 2021 roku fundusz sołectwa Opacz-Kolonia wyniesie 83 115,80 zł. Zgodnie z decyzją mieszkańców został on rozdysponowany na poniższe działania:

  • zajęcia i warsztaty kreatywne dla dzieci – 16 115,80 zł
  • warsztaty kulinarne dla dzieci  promujące kulturę zdrowego żywienia – 10 000 zł
  • teatrzyki dla dzieci – 5 000 zł
  • bal choinkowy dla dzieci – 6 000 zł
  • piknik z okazji Dnia Dziecka – 10 000 zł
  • piknik rodzinny „ Żegnaj lato na rok” – 6 000 zł
  • zabawa Andrzejkowa – 3 000 zł
  • koncerty muzyczne – 6 000 zł
  • zajęcia pilates – 16 000 zł
  • zumba dla dorosłych – 5 000 zł

Ważnym punktem zebrania były propozycje zgłaszane do realizacji z budżetu gminy w 2021 roku. Wśród nich znalazły się: wykonanie instalacji wodno –kanalizacyjnych w ulicach, gdzie nie są jeszcze wybudowane, remont wszystkich dróg na terenie sołectwa, wykonanie lewoskrętu z Al. Jerozolimskich w ul. Ryżową, wykonanie drogi rowerowej i postawienie ławek wzdłuż torów kolejki WKD,  finansowanie  wspólnego biletu do Opaczy-Kolonii, a także  wykup terenów i wykonanie ul.  Żwirki i Wigury zgodnie z mpzp. Został złożony także odrębny wniosek dotyczący budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Chabrowej i Kąkolowej.

Odnosząc się do złożonych w ubiegłym roku wniosków do budżetu gminy, Małgorzata Pachecka, wójt gminy poinformowała mieszkańców o stopniu zawansowania poszczególnych zadań:  została wykonana nawierzchnia ul. Żurawiej, postawiono lustro poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Bodycha i ul. Klonowej.  Wkrótce będzie  projektowana sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Czapli. Prowadzone są prace przygotowawcze do projektowania ul. Żwirki i Wigury oraz zostanie wykonana naprawa ul. Bodycha. Odnośnie lewoskrętu w Al. Jerozolimskich Pani wójt poinformowała, że  prowadzone są rozmowy z burmistrzami dzielnic: Warszawa Włochy i Warszawa Ursus.    

Na zakończenie, w  sprawach wniesionych, dyskutowano o sprawach porządkowych i  czystości na terenie sołectwa, przyszłości wspólnego biletu do Opaczy-Kolonii i poprawie  bezpieczeństwie na ul. Polnej, Środkowej, Ryżowej oraz drogach serwisowych.  

Kończąc  zebranie, sołtys Grażyna Grabka podziękowała radzie sołeckiej, radnej,  Annie Kamińskiej  i mieszkańcom za pomoc w realizacji zadań soleckich. 

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także