15.09.2012 00:00

Zebranie mieszkańców Opaczy Kolonii

32
14 maja 2012 r., w świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia. Wzięło w nim udział 56 osób. Podjęły one bardzo szybko i jednogłośnie uchwałę, że fundusz sołecki na rok 2013 – 43 557,50 zł – zostanie przeznaczony na: 1500 zł na zajęcia sportowe w czasie wakacji, a reszta na działalność świetlicy.
Zajęcia kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne oraz sportowe – tradycyjnie, jak co roku, będą organizowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Zebranie prowadziła członek Rady Sołeckiej Monika Kokorzycka, zastępując chorą sołtys Grażynę Grabkę. Wiceprzewodniczącą zebrania została wybrana Anna Skoneczna, a sekretarzem zebrania – Irena Bućko.

W zebraniu wzięli udział radni: Anna Kamińska i Eugeniusz Hanc; a jako mieszkaniec Opaczy Kolonii sekretarz Gminy Michałowice Zofia Idzikiewicz.

Monika Kokorzycka odczytała długie sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej. Wymieniła liczne imprezy oraz zajęcia, jakie odbyły się w świetlicy oraz na placu zabaw – ogródku jordanowskim przy świetlicy. Wspomniała m.in. o chórach „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki”, o tym, że na gminnych dożynkach kosz dożynkowy, wykonany przez radną Annę Kamińską, sołtys Grażynę Grabkę i czytającą ten raport otrzymał drugą nagrodę.

Krzysztof Grabka – wójt gminy Michałowice i były sołtys Opaczy Kolonii odpowiadał na liczne pytania. Wypowiedzi wójta, ale i dyskusję zdominował temat uciążliwości związanych z przedłużającą się budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Drogi zostały porozjeżdżane przez ciężki sprzęt. W czasie deszczu ciężarowe samochody nawożą błoto, a kiedy słońce wysuszy ziemię – kurzą. Zostały pozrywane ciągi komunikacyjne oraz system melioracji. Woda zalewa nie tylko pola. Na przykład ul. Środkowa na odcinku Jesionowa – tory kolejki WKD (z zablokowanym przejazdem kolejowym) niemal stała się nieprzejezdna. Itp., itd.

Mieszkańcy byli zgodni, iż z wszelkimi inwestycjami należy wstrzymać się do momentu zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, kiedy po okolicy przestanie jeździć ciężki sprzęt. Nie zapadły więc decyzje dotyczące propozycji do inwestycji do gminnego budżetu na przyszły rok. Zastanawiano się natomiast, czy firmy budujące POW dotrzymają słowa i zgodnie z umowami naprawią szkody.

Mieszkańcy podpisali się pod petycją, domagającą się zmian w ustawie dotyczącej tzw. „janosikowego”: bogata gmina Michałowice płaci „janosikowy” podatek na rzecz gmin biedniejszych. Jak uważają autorzy petycji, zasady tego płacenia należy zmienić w taki sposób, by podatek ten był bardziej sprawiedliwy dla gmin bogatych.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak