11.09.2011 00:00

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

39
9 września, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, na zebraniu mieszkańców sołectwa Opacz Mała podjęto uchwałę, że 17 990,90 zł z funduszu sołeckiego na rok 2012 zostanie przeznaczonych na konserwację odkrytych rowów melioracyjnych na terenie Opaczy Małej.
Wniosek do budżetu był jeden: modernizacja ulicy Czystej w sołectwie.

W zebraniu wzięło udział 11 mieszkańców Opaczy Małej, co statystycznie daje całkiem dobry wynik, ponieważ sołectwo należy do najmniejszych miejscowości gminy Michałowice – ma 350 mieszkańców.

Zebranie prowadziła sołtys Opaczy Małej Barbara Budzyniak, sekretarzem zebrania został wybrany Piotr Kaczorowski, a dyskusji przysłuchiwała się radna Elżbieta Zawadzka.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka odpowiadał na liczne pytania. Długo dyskutowano o uciążliwościach związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, która przecina Opacz Małą. Lokalne drogi są zdewastowane, system melioracyjny zniszczony, a współpraca z inwestorem, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest bardzo trudna.

Najdłużej rozmawiano o przeniesieniu, postawionej w 1916 roku, kapliczki, która znajduje się przy ul. Targowej. Przez miejsce, w którym stoi kapliczka, będzie przebiegać obwodnica. Generalna dyrekcja zobowiązała się do przeniesienia kapliczki w inne miejsce, co ma zrobić wykonawca, czyli Bilfinger Berger Budownictwo SA, ale mieszkańcy chcieliby np. wiedzieć, dokąd zostanie przeniesiona ich kapliczka.

Poruszono wiele tematów, a przede wszystkim:

Są osoby, które odprowadzają wodę z rynien do kanalizacji. Zastanawiano się, jak skutecznie temu zapobiegać. ;

Próbowano ustalić, jaki jest status prawny gruntu wspólnoty wiejskiej. Działka przydałaby się na plac zabaw i boisko.

Wójt odpowiadał na pytania dotyczące remontu ul. Targowej – wspólnej inwestycji naszej gminy, gminy Raszyn oraz starostwa.

Dyskutowano o odrolnieniu gruntów.

* * *
Poruszone zostały chyba wszystkie sprawy dotyczące sołectwa, a na pewno wszystkie bolączki. Pieniądze mieszkańcy przeznaczyli na rozwiązanie największego problemu – na odprowadzenie zalewającej sołectwo wody, do czego mają przyczynić się udrożnione rowy melioracyjne. Przeznaczona na ten cel kwota 17 000 zł z funduszu sołeckiego z pewnością w sposób znaczący poprawi sytuację.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak