08.09.2021 09:45

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OPACZY MAŁEJ

138
W piątek, 3 września odbyło się doroczne zebranie mieszkańców sołectwa Opacz Mała, w trakcie którego sołtys Barbara Budzyniak zdała sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności rady sołeckiej.

Zebranie rozpoczęła sołtys, Barbara Budzyniak, która po przyjęciu przez mieszkańców porządku zebrania zdała sprawozdanie z działalności swojej i rady sołeckiej. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, w okresie od 16.09.2020 do 02.09.2021 udało zrealizować się szereg działań integrujących i aktywizujących mieszkańców Opaczy Małe, m.in.:

 • 11.10.2020 – mieszkańcy uczestniczyli w spektaklu Teatru Roma – „Aida”
 • 25.10.2020 – mieszkańcy spędzili niezapomniane chwile podczas koncertu zespołu Mazowsze pt. „Kalejdoskop Barw Polski”
 • 13.12.2020 – spotkanie dzieci ze świętym Mikołajem, które ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego, odbyło się na powietrzu
 • 12.06 2021 – na boisku SP Michałowice odbyła się impreza pt. Dzień dziecka – impreza rodzinna
 • Kontynuowano przejazd linii autobusowej na trasie Pruszków – Warszawa/Alej Krakowska z przystankami przy ul. Targowej
 • Wykonano nasadzenia sezonowe przy kapliczce oraz prowadzono ich pielęgnację
 • Sołtys kontaktowała się z urzędem Gminy i uczestniczyła sesjach rady gminy
 • 23.02.2021 – zorganizowano spotkanie sołtysa i rady sołeckiej z Panią wójt Małgorzatą Pachecką

W trakcie piątkowego zebrania mieszkańców Opaczy Małej, w którym uczestniczyła również Pani wójt Małgorzata Pachecka oraz radni: Jarosław Hirny-Budka i Maciej Polarczyk, a także dzielnicowy, Kamil Więch, została przyjęta uchwała w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Podjęcie tej uchwały było związane z niezrealizowaniem przedsięwzięć, których wykonanie nie było możliwe ze względu na obostrzenia covidowe. 

Ważnym punktem zebrania było głosowanie mieszkańców dotyczące rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2022. Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, iż fundusz sołecki w wysokości 38 505,93 zł zostanie przeznaczony na:

 • organizację zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego w tym: warsztaty, zajęcia, nuka tańca, koncerty, występy, wyjazdy – kwota 9 505,93 zł
 • organizację imprez/spotkań świątecznych aktywizujących mieszkańców w tym m.in. pikniki, mikołajki, andrzejki, imprezy karnawałowe i świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata – 11 000,00 zł
 • zakup biletów/wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną – kwota 14 000,00 zł
 • organizację imprez sportowo/rekreacyjnych w tym m.in. zumba, fitness, pilates, joga – 4 000,00 zł  

Wśród propozycji mieszkańców Opaczy Małej, zgłoszonych do budżetu gminy na rok 2022 znalazła się budowa drogi od ul. Czystej do działki nr 124/1, na której mieszkańcy chcieliby usytuować świetlicę wiejską. Jak podczas zebrania informowała Pani wójt Małgorzata Pachecka, działka obecnie jest własnością skarbu państwa, a urząd gminy Michałowice wystąpił do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez gminę Michałowice prawa własności. Obecnie urząd oczekuje na decyzję wojewody. Kolejnymi propozycjami do budżetu gminy była budowa ul. Parkowej i wykonanie melioryzacji pomiędzy Parkową i Targową.

Jednym z tematów dotyczących spraw wniesionych była korekta trasy linii autobusowej R-1 tak, aby autobus jadąc od ul. Parkowej skręcił w Czystą, następnie dojechał do Ryżowej i wrócił Nowozachodnią. Mieszkańcy zgłosili też kłopot z wykaszaniem w okolicy kapliczki oraz przesunięcie jednego ze słupów informujących o przystanku autobusowym.

Zebranie zakończyły podziękowania sołtys, Barbary Budzyniak, które skierowała do mieszkańców i rady sołeckiej za aktywne uczestnictwo w zebraniu jak i codzienną współpracę.

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także