22.09.2012 00:00

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

14
Odbyło się 22 września 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach. Wzięło w nim udział 13 osób. Podjęły one uchwałę, że środki z funduszu sołeckiego – 18 599,06 zł – zostaną przeznaczone na zajęcia kulturalne.
Zebranie prowadziła sołtys Barbara Budzyniak, a sekretarzem zebrania została wybrana Joanna Brodowska.
W zebraniu wzięły udział radne: Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko i Elżbieta Zawadzka.

Zebranie miało bardziej kameralny niż oficjalny charakter. Co wynikało przede wszystkim z niewielkiej liczby jego uczestników.

(Niewielkiej, ale w porównaniu z innymi zebraniami, które odbyły się we wrześniu w naszej gminie, wzięła w nim procentowo duża liczba mieszkańców, bo aż 6,8% uprawnionych do głosowania).

Zebranie przybrało postać swoistego panelu dyskusyjnego, w którym najczęściej głos zabierał wójt gminy Krzysztof Grabka.

Oto lista potrzeb mieszkańców Opaczy Małej sporządzona na podstawie tej dyskusji, lista zadań do wykonania: przeniesienie wiaty autobusowej na drugą stronę ulicy Targowej, by dojeżdżający do szkoły uczniowie mogli z niej korzystać (z powodu dużego ruchu samochodów trudno przejść na drugą stronę ulicy; spowodowanie, by ul. Targową nie jeździły tiry (kierowcy tirów nie przestrzegają przepisów); odwodnienie ul. Targowej; utwardzenie ul. Czystej; oświetlenie ul. Parkowej; wymiana na nową tablicy ogłoszeniowej; znalezienie miejsca (niewielkiej działki) na wybudowaną w 1916 r. (kapliczkę trzeba przenieść w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy).

Lista powyższa jest niemal identyczna z listą wniosków do budżetu gminy na 2013 r.

Dyskutowano też o konieczności odnalezienia dokumentów dotyczących gruntów wspólnoty gruntowej sołectwa (np. potrzebna jest działka na plac zabaw), o powstającym planie zagospodarowania przestrzennego, o roszczeniach rodziny Grochowskich do gruntów w Opaczy Kolonii, o komunikacji autobusowej w kontekście sołectwa i oczywiście o uciążliwościach związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Itp., itd.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak