14.10.2020 17:10

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

106
16 września odbyło się doroczne zebranie mieszkańców sołectwa Opacz Mała, w trakcie którego sołtys Barbara Budzyniak zdała sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności rady sołeckiej.

Zgodnie z przyjętym przez mieszkańców porządkiem zebrania, w którym uczestniczyło 10 mieszkańców sołectwa oraz radni: Adriana  Król-Popiel, Beata Rycerska, Magdalena Bronisz, Jarosław  Hirny-Budka oraz dzielnicowy, Kamil Więch – w pierwszej kolejności został wybrany jego sekretarz, którym została Małgorzata Gąsiorowska.

Barbara Budzyniak, sołtys przedstawiła  zadania zrealizowane w minionym roku. Wymieniła m.in. montaż słupków drogowych zabezpieczających wzdłuż  drogi serwisowej (przy wylocie z ul. Targowej) i  wykonanie nasadzeń sezonowych przy kapliczce wraz z pielęgnacją zieleni. Od tego roku mieszkańcy mogą korzystać z linii autobusowej R-1 na trasie Pruszków-Warszawa, która ma przystanki przy ul. Targowej. Sołtys i Rada Sołecka spotkali się kilka razy w ciągu roku, omawiając bieżące sprawy dotyczące sołectwa. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zostały zorganizowane: koncert przebojów Marii Koterbskiej, zabawa Andrzejkowa dla dzieci, warsztaty kreatywne i kulinarne dla najmłodszych oraz zabawa mikołajkowa. Zorganizowano także wspólny wyjazd dla mieszkańców do Teatru Kwadrat. Wielu zadań niestety nie udało się zrealizować ze względu na pandemię koronawirusa.  Podczas zebrania zaproponowano zmianę przeznaczenia pozostałych środków i przeniesienia ich na zadania, których realizacja będzie możliwa jeszcze w tym roku, tj. warsztaty kreatywne czy zajęcia sportowo-ruchowe. Mieszkańcy jednogłośnie poparli ten projekt.

Ważnym punktem zebrania było głosowanie mieszkańców dotyczące rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na przyszły rok, który dla Opaczy Małej wyniesie  36 986,53 zł. Jednogłośnie mieszkańcy zdecydowali o poniższym podziale funduszu:

  • zakup biletów do teatru, muzeum , kina -  6 000 zł
  • organizacja Pikniku Rodzinnego „Wiosna 2021” -  4 200 zł
  • zakupy związane z organizacją Pikniku Rodzinnego - 5 486,53 zł
  • organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci -  4 500 zł
  • zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej - 6 000 zł
  • warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych „Złota Rączka „ - 3 000 zł 
  • zakupy związane z organizacją warsztatów  - 2 500 zł
  • zajęcia ruchowo-sportowe dla mieszkańców - 2 300 zł
  • zakupy związanie z organizacją zajęć sportowych -  3 000 zł. 

Podczas punktu dotyczącego propozycji do budżetu gminy na rok 2021 mieszkańcy zgłosili m.in.: pozyskanie gruntu pod świetlicę i jej budowę, poprawę bezpieczeństwa na ulicy Czystej (na skrzyżowaniu z ul. Targową i  Borowskiego), dofinansowanie do biletu miejskiego WKD/MZK do przystanku Opacz, budowę ulicy Parkowej, wykonanie nasadzeń sezonowych przy kapliczce, przywrócenie stacji rowerowych, zamontowanie lamp na słupach przy skrzyżowaniu ulic: Targowa, Borowskiego, Czysta, budowę chodnika przy posesji Targowa 13, renowację kapliczki i  ogrodzenia wokół niej, wymianę oświetlenia i  budowę monitoringu przy kapliczce, a także przy zejściu z kładki przy ulicy Słonecznikowej.

W trakcie zebrania mieszkańcy wśród spraw wniesionych zgłosili potrzebę poprawy bezpieczeństwa na ulicy Czystej (wykonanie m.in. pionowego oznakowania i wybudowanie spowalniaczy) i utrzymania czystości przy przystankach linii R1. Dyskutowano także m.in. o jakości świadczonych usług przez firmę odbierającą odpady komunalne czy  braku świetlicy, miejsca wspólnych spotkań dla mieszkańców.

Na zakończenie zebrania sołtys, Barbara Budzyniak  podziękowała zebranym mieszkańcom i gościom za aktywne uczestnictwo w zebraniu. 

  

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także