ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GRANICA

19.09.2017 08:35     207
ZEBRANIE MIESZKAŃÓW OSIEDLA GRANICA; Foto: bz.
Zebranie mieszkańców Granicy - moment głosowania; Foto: bz. Zebranie prowadził Paweł Łąpieś. Towarzyszyli mu radni: Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka. Foto: bz. Podczas zebrania. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, Piotr Pacyna, pracownik urzędu i Paweł Biegalewski, dzielnicowy z terenu Granicy; Foto: bz.
Podobne tematy: Osiedle Granica

Zebranie mieszkańców osiedla Granica odbyło się 18 września, prowadził je Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu, a także radni z Granicy: Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka.


W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy,  Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, radni z terenu gminy, Anna Kamińska, Adriana Krół-Popiel, Katarzyna Parzyńska i Eugeniusz Hanc, a także Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy i Paweł Biegalewski, dzielnicowy z terenu Granicy. Warto podkreślić, że w zebraniu, które odbyło się w świetlicy, przy ulicy Czeremchy, wzięło udział blisko 80 mieszkańców.

 

Powodem zebrania było uchwalenie  wniosku o przeznaczenie środków finansowych dla osiedla Granica na rok 2018.  W tym roku kwota ta wynosi 62 725, 63 zł;

 

Paweł Łąpieś wraz z radnymi i członkami zarządu osiedla, zaproponował, aby fundusz osiedla przeznaczyć na następujące działania:

- na zakup wyposażenia świetlicy osiedlowej przeznaczyć 8 000 zł;

- na organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców wydatkować 32 000 zł;

- na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców – 22 725,63 zł. 

 

Mieszkańcy jednogłośnie poparli propozycję przewodniczącego, członków zarządu i radnych.

 

Głosowanie nad rozdysponowaniem środków osiedlowych było ważnym punktem zebrania, wcześniej jednak Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i zarządu za ostatni rok. Powiedział, że zarząd i radni spotykali się regularnie na zebraniach, na którym omawiane były bieżące sprawy, a także ustalano treść korespondencji z urzędem gminy. Zgłaszane były wnioski mieszkańców, które dotyczyły najczęściej uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg oraz przycinki zieleni, uregulowania spraw własnościowych związanych z pasem drogowym, napraw i uzupełniania oznakowania ulicznego oraz w kwestii organizacji ruchu.

 

Ważną aktywnością zarządu było przygotowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych dla mieszkańców. I tak odbyła się m. in. impreza – pożegnanie lata, bal andrzejkowy, zabawa karnawałowa. Odbyły się dwa spotkania z dietetyczką, siedem koncertów, w tym koncert m.in. poświęcony Irenie Jarockiej, Annie German czy wieczór piosenki francuskiej. Zorganizowane zostały także dwa pokazy filmów oraz zabawa mikołajkowa dla dzieci.

 

Paweł Łąpieś omówił również realizację inwestycji gminnych na terenie Granicy za rok 2017.  Należą do nich m. in.: budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Głównej, budowa pełnowymiarowego boiska z trybunami, które stanowi cześć większej inwestycji pn. budowa Centrum Sportu w Granicy.  

 

Następnie radna Agnieszka Paradowska tradycyjnie przedstawiła wniosek do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. Zaproponowała, aby w budżecie gminy znalazły się następujące działania:

- przebudowa ulic: Skośnej z Borówkową, Ciszy Leśnej i Reja;

- wykonanie dokumentacji projektowej:  ul. Reja do ul. Pruszkowskiej, ul. Jedliny, ul. Osieckiej, ul. Podleśnej;

- budowa strefy rekreacyjnej – w ramach dalszej realizacji inwestycji pn. budowa Centrum Sportu w Granicy; 

- wykonanie nakładki asfaltowej w ulicach: Filmowej, Sabały i Podleśnej;

- wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy;

- wykonanie oświetlenia w ulicach: łączniku Dębowej i  Reja, Borówkowej, Szczęśliwej, Rekreacyjnej, Jagodowej, Podleśnej trzy latarnie od strony ulicy Osieckiej oraz przy parkingu przy świetlicy, ;

- odwodnienie ulicy Kochanowskiego.

 

W końcowej części zebrania mieszkańcy również zgłaszali wnioski do budżetu. Poruszony został temat modernizacji ulicy Pruszkowskiej, która jest drogą powiatową. Radni i przewodniczący wskazywali jak ważny jest to temat i zapewnili, że nie pozwolą, aby ulica Pruszkowska stała się drogą łączącą większe miejscowości, ale dołożą wszelkich starań w rozmowach z urzędnikami Powiatu Pruszkowskiego, aby droga była bezpieczna, żeby mieszkańcy, w tym dzieci, mogli swobodnie po niej poruszać się, zarówno pieszo jak i na rowerach.

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

FESTYN RODZINNY W GRANICY; Foto: bz.

FESTYN RODZINNY W GRANICY 13.06.2018 08:00

W sobotę, 9 czerwca, radni oraz Zarząd Osiedla Granica zorganizowali festyn rodzinny dla mieszkańców Granicy. Zabawa, jak zwykle, była udana. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy, którzy licznie przybyli na plac zabaw „Granicka polanka” przy ulicy Poprzecznej w Granicy. Atrakcji było co nie miara.

czytaj więcej
Wesołego Alleluja - spotkanie świąteczne w Granicy. Foto: bz

Wesołego Alleluja - spotkanie świąteczne w Granicy 26.03.2018 19:05

W sobotę, tuż przed niedzielą palmową, odbyło się świąteczne spotkanie seniorów z Granicy. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną, radni z Granicy, przewodniczący i przedstawiciele Zarządu Osiedla Granica. Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński poprowadził wspólną modlitwę.

czytaj więcej
Piosenka włoska i Święto Kobiet w Granicy. Foto: bz.

Piosenka włoska i Święto Kobiet w Granicy 04.03.2018 21:25

4 marca, w granickiej świetlicy odbył się koncert największych włoskich przebojów. Koncert zorganizowali radni i Zarząd Osiedla Granica.

czytaj więcej
Święto Niepodległości w Granicy

Święto Niepodległości w Granicy 13.11.2017 14:55

W niedzielę, 12 listopada, mieszkańcy Granicy spotkali się, aby uczcić 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Obejrzeli monodram Ego te absolvo w wykonaniu Huberta Kułacza, a także śpiewali pieśni patriotyczne. W wieczorze uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną.

czytaj więcej
Zajęcia plastyczne w Granicy, foto: bz

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W GRANICY 08.02.2017 10:45

W tym roku, w świetlicy w Granicy rozpoczął się cykl warsztatów plastycznych dla dzieci, który finansowany jest z funduszu osiedla. Każde zajęcia są poświęcone innemu zagadnieniu, odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je Grzegorz Ojrzyński, artysta plastyk.

czytaj więcej
Zabawa karnawałowa w Granicy; foto: bz

Karnawał w Granicy 05.02.2017 13:15

W sobotę, czwartego lutego odbył się bal karnawałowy w Granicy. Zorganizowany został przez radnych i zarząd osiedla, bawiło się wielu mieszkańców Granicy.

czytaj więcej
Piosenki Ireny Jarockiej w Granicy - artyści i organizatorzy. Foto: bz

Piosenki Ireny Jarockiej w Granicy 09.01.2017 12:00

W niedzielę, 8 stycznia, w świetlicy w Granicy odbył się koncert Ludmiły Małeckiej, która śpiewała piosenki Ireny Jarockiej. Na fortepianie towarzyszył artystce Artur Grudziński.

czytaj więcej
„Inne dzieci” - projekcja filmu w Granicy

„Inne dzieci” - projekcja filmu w Granicy 06.12.2016 11:45

Projekcje filmów to kolejna, ciekawa propozycja radnych i Zarządu Osiedla Granica dla mieszkańców. Wyświetlony został film dokumentalny „Inne dzieci”, będący opowieścią o dramatycznym losie dzieci z Ugandy, które pragną lepszego życia.

czytaj więcej
Andrzejki – Granica 2016 - uczestnicy zabawy andrzejkowej

Andrzejki – Granica 2016 28.11.2016 11:05

Ostatnie dni listopada – to w całym kraju czas zabaw andrzejkowych. Podobnie było w Granicy. Mieszkańcy bawili się podwójnie. Organizatorzy mieli tyle zgłoszeń uczestnictwa w zabawie, że zaproponowali mieszkańcom dwa terminy.

czytaj więcej
Obchody Święta Niepodległości w Granicy

Obchody Święta Niepodległości w Granicy 07.11.2016 21:40

Mieszkańcy Granicy kilka dni przed Świętem Niepodległości spotkali się, aby upamiętnić dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. W świetlicy, w Granickiej Zatoce Kultury, odbyło się widowisko słowno-muzyczne, które przegotowali radni i członkowie Zarządu Osiedla Granica

czytaj więcej