06.10.2021 13:05

Zebranie mieszkańców Osiedla Granica

53
W czwartek16 września 2021 roku w "Granickiej Zatoce Kultury" przy ulicy Czeremchy 1 odbyło się zwołane przez Pawła Łąpiesia, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Granica, ogólne zebranie mieszkańców.

W czwartek 16 września 2021 roku w świetlicy przy ulicy Czeremchy odbyło się zwołane przez Pawła Łąpiesia, przewodniczącego Zarządu Osiedla Granica, ogólne zebranie mieszkańców. Z uwagi na małą frekwencję w pierwszym terminie o godz. 18:30 zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, czyli o godzinie 19:00.

Przed rozpoczęciem spotkania była możliwość porozmawiania z dzielnicowym aspirantem Pawłem Biegalewskim. Mieszkańcy poruszyli w rozmowie problem samochodów parkujących na ulicach, blokujących przejazd, ciężarówek niszczących nawierzchnie ulic, a także kierowców niestosujących się do przepisów ruchu drogowego.

Na spotkaniu stawiło się 47 mieszkańców Granicy. Jak zawsze zebranie wiejskie odbyło się według tradycyjnego porządku, czyli: otwarcie i stwierdzenie ważności, zatwierdzenie porządku obrad, wybór sekretarza, sprawozdanie sołtysa z wykonania uchwał z poprzedniego zebrania, wnioski do funduszu sołeckiego na 2022 rok, wnioski do budżetu gminy na tenże rok i sprawy wniesione. W spotkaniu wziął udział Andrzej Łuszczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Jarosław Sobol kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, oraz radni, w tym przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska. Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Sekretarzem została Beata Aksamit.

Paweł Łąpieś zdał relację z pracy  Zarządu Osiedla Granica. Wskazał, że mieszkańcy często się kontaktowali,  zgłaszając swoje potrzeby telefonicznie, mailowo i czasem ustnie. Do gminy kierowane m.in. sprawy związane z przycinką drzew, porządkowaniem ulic i instalacją luster drogowych. Jednym z ważnych zadań zarządu była realizacja zadań z funduszu osiedla, z którego sfinansowano m.in.:  sadzenie krokusów, koncerty, warsztaty, zajęcia sportowe i dla dzieci.

Od 23 października do 1 czerwca z powodu Covid 19 wszystkie zajęcia były odwołane, wznowiono je dopiero w wakacje. Niewykorzystane środki z 2020 roku zostały przeznaczone na zakupy następującego wyposażenia świetlicy: wyposażenie kuchni, pistolety i klej na gorąco, kubki plastikowe, szafę, głośnik mobilny, komputer, drukarkę, nagłośnienie i oświetlenie, stoły do ping ponga, koce do jogi, parawany, oraz przenośną scenę, krzesła, stoły i zestawy piknikowe. Został również wyremontowany budynek świetlicy i założono panele akustyczne na ścianach.

Zgromadzeni mieszkańcy podjęli decyzję o przesunięciu środków funduszu osiedla niewykorzystanych z powodu pandemii Covid 19 do innych nowo utworzonych zadań. Pozwoliło to uwolnić do wykorzystania kwotę 35 tys. zł. 

Po sprawozdaniu z wykonania uchwał i działalności zarządu od poprzedniego zebrania do dnia poprzedzającego tegoroczne zebranie, Zarząd Osiedla Granica przedstawił propozycje rozdysponowania fundusz osiedla  na 2022, który przypadł w kwocie 89 340 zł.

Propozycje obejmowały między innymi:

 • Imprezy sportowe 30 500 zł
 • Wydarzenia i imprezy kulturalne 34 000 zł
 • Spotkania okolicznościowe 9 000 zł

Pozostała część kwoty funduszu osiedla została zaplanowana na zakupy przemysłowe i spożywcze.

Następnie mieszkańcy zgłaszali propozycje do budżetu gminy na rok 2022, w których znalazły się między innymi:

 • Budowa strefy rekreacji na terenie wspólnoty gruntowej
 • Budowa zaplecza sportowego przy boisku
 • Przebudowę ulicy Czeremchy z powodu zalewania
 • Przebudowa ulicy Jagodowej i Bocznej
 • Dofinansowanie przebudowy ulicy Pruszkowskiej od Reja do WKD
 • Wytyczenie ulicy Jeżynowej i wykonanie oświetlenia
 • Wykonanie projektu kanalizacji i wodociągu Ulicy Jeżynowej
 • Skrzyżowanie wyniesione na ulicy Reja i Sabały.
 • Odwodnienie ulic Jedliny i Ciszy Leśnej
 • Jednym z ciekawszych wniosków było zgłoszenie budowy basenu na terenie gminy Michałowice.
 • Dołożenie dodatkowej furtki w ogrodzeniu szkoły od ulicy Nowogranickiej

W ramach spraw wniesionych mieszkańcy dopytywali się o: sygnalizację świetlną od Komorowa do Nowej Wsi na ulicy Pruszkowskiej, a także możliwość postawienia znaków drogowych z ograniczeniem masy pojazdu do 3,5 tony na ulicy Okrężnej. Jedna z mieszkanek dopytywała o stan dróg przeciwpożarowych w lesie. Z uwagi na częste wyłączenia prądu, mieszkańcy dopytywali też o możliwość partycypacji w budowie nowego transformatora – w odpowiedzi mieszkańcy dowiedzieli się, że trwa proces projektowania przebudowy sieci 15kV na kablową. Do spraw wniesionych trafiło również uporządkowanie chodnika przy ulicy Reja.

Spotkanie zakończyło się około godziny 21:50.

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: Osiedle Granica

Zobacz także