28.09.2023 13:40

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów

75
20 września br., w stołówce szkoły w Komorowie odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów.

20 września br., w stołówce komorowskiej szkoły odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Na spotkaniu pojawiła się wójt gminy, Małgorzata Pachecka i przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska. Na zebranie stawiło się 46 osób uprawnionych do głosowania. Spotkanie prowadził przewodniczący zarządu osiedla, Michał Jeżewski. Spotkanie odbyło się według utartego schematu: po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze sekretarza, przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, po czym Michał Jeżewski zaprezentował działania zarządu z ostatniego roku.

Kolejnym ważnym punktem było przeniesienie środków z zadań w budżecie sołeckim, tak by można było jeszcze w tym roku wykorzystać w pełni pozostałą kwotę budżetu osiedla. Mieszkańcy podjęli stosowną uchwałę. Przewodniczący zarządu osiedla przedstawił następującą propozycję podziału 96 931,80 złotych przyszłorocznego budżetu:

Dział: Sport (kwota: 30 500 zł):

  • usługi - organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.) - 19 000 zł,
  • umowy zlecenia - organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.) - 9 000 zł,
  • zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla (m.in. sprzęt sportowy, nagrody w zawodach itp.) - 1 000 zł,
  • zakupy spożywcze związane z organizacją imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - 1 500 zł.

Dział: Kultura (kwota: 66 431,80 zł):

  • usługi - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, potańcówki) - 41 431,80 zł,
  • umowy zlecenia - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, potańcówki) - 20 000 zł,
  • zakupy przemysłowe - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, potańcówki) - 2 000 zł,
  • zakupy spożywcze - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, potańcówki) - 3 000 zł.

Następnie mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do budżetu gminy na rok 2024. Znalazły się w nich między innymi: studio nagrań i sala prób (które miałyby powstać w CIK), środki na promowanie idei miast ogrodów, postawienie tężni solankowej, spowalniacze ruchu na ulicy Ryszarda. Pojawił się też wniosek o uzupełnienie sieci wodociągowej między ulicami Zamojskiego i Poniatowskiego.

W sprawach wniesionych mowa była o: remoncie Alei Marii Dąbrowskiej, inwestycjach na terenie osiedla i nasadzeniach zieleni. Poruszana była kwestia uciążliwości imprez na Stacji Komorów i restauracji UpStairs. Pojawiła się też sprawa budowy Lidla przy ulicy Sanatoryjnej – przewodniczący osiedla dopytywał na jakim etapie są spory sądowe między gminą a właścicielką terenu.

Poruszono też ważną kwestię planowanego zakupu Zielonej Willi, którą referowała architekt, Dorota Bagińska (zebranie odbywało się tuż przed sesją rady gminy, na której ostatecznie zadecydowano o zakupie).

Zebranie zakończyło się o godzinie 21:40.

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także