15.10.2020 16:05

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOMORÓW

314
Wrześniowe zebranie, którego celem jest rozdysponowanie środków osiedla, odbyło się w komorowskiej szkole – 17 września. Zwołał i prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący zarządu.

W zebraniu wzięło udział  34 mieszkańców osiedla oraz Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice,  Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy, radni: Joanna Kowalczyk, Marek Biskot, Maciej Polarczyk oraz dzielnicowy,  Mariusz Szymanek.

Michał Jeżewski rozpoczął zebranie od zaprezentowania porządku spotkania.  A następnie przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i członków zarządu za ostatni rok. Powiedział, że w ubiegłym roku Zarząd Osiedla Komorów (ZOK) zorganizował oraz współorganizował wraz z innymi komorowskimi organizacjami wiele przedsięwzięć dla  mieszkańców. Były to m.in. warsztaty taneczne , zajęcia sportowe (joga, zdrowy kręgosłup, pilates, zumba i zajęcia na siłowni), warsztaty: kulinarne, brydżowe, fotograficzne, imprezy taneczne dla mieszkańców, w tym bal karnawałowy dla dzieci, pokazy kina plenerowego, turniej scrabble, spektakl teatralny, impreza sportowa „Aktywny Komorów”, koncert Zalewskich dzwonków (wspólnie  z Towarzystwem „Komorowianie”) i  kiermasz bożonarodzeniowy  (wspólnie z KGW „Dziewczyny z Komorowa”) .  Ponadto zarząd zajmował się bieżącymi sprawami osiedla. Dzięki jego inicjatywie została wymieniona nawierzchnia boiska przy szkole i zakupione leżaki na plac Paderewskiego, zamontowano nowe stojaki na rowery przy ul. Matejki oraz ustawiono nowe gabloty na potrzeby ZOK. Członkowie zarządu interweniowali  w sprawie remontów dróg i zmiany w mpzp dotyczących działki przy ul. Ireny, uczestniczyli w proteście przeciwko budowie „Lidla. Brali także udział w pracach sądu konkursowego dotyczącego konkursu na koncepcje architektoniczną Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.

Podczas  wrześniowego spotkania, z uwagi na pandemię koronawirusa i brak możliwości  zrealizowania w tym roku części warsztatów kulinarnych i sportowych, konieczna była zmiana przeznaczenia środków funduszu osiedla z 2020 r.  Decyzją mieszkańców fundusze te zostały przeniesione m.in. na remont ławek na placu Paderewskiego i nasadzenia roślin.

Ważnym punktem zebrania było przedstawienie propozycji rozdysponowania funduszu osiedla na rok kolejny.  Przewodniczący wraz z członkami zarządu  zaproponował, aby kwotę funduszu osiedlowego w wysokości 83 115,80  zł przeznaczyć na następujące działania:

 • Organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców (23 000 zł):
  • zajęcia jogi – 4 500 zł
  • zajęcia gimnastyczne zdrowy kręgosłup – 3 300 zł
  • zajęcia pilates – 3 200 zł
  • zajęcia na siłowni – 3 000 zł
  • festyn „Aktywny Komorów” – 8 000 zł
  • loty balonem – 1 000 zł
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych (60 115,80 zł):
 • warsztaty kreatywne i plastyczne – 6 000 zł
 • zajęcia tańca dla dzieci - 4 000 zł
 • zajęcia tańca dla dorosłych – 6 000 zł
 • zajęcia zumby -  3 500 zł
 • koncerty/potańcówki – 12 000 zł
 • działalność klubu filmowego – 7 800 zł
 • przedstawienie teatralne dla dorosłych – 5 000 zł
 • sobotnie animacje dla dzieci – 10 000 zł
 • zajęcia „Tańce w kręgu” – 1 700 zł
 • warsztaty rozwoju osobistego – 2 500 zł
 • komunikacja z mieszkańcami – 1 615,80 zł

Mieszkańcy w większości poparli zaproponowane przez zarząd przeznaczenie środków funduszu osiedla na  2021 r.  

Drugą cześć zebrania stanowiły sprawy wniesione, czyli głosy zebranych mieszkańców, a także wnioski do budżetu gminy na 2021  rok. Dyskutowano  m.in.  o wykonaniu  nasadzeń wzdłuż trasy rowerowej biegnącej do Reguł, zgłoszono propozycję ustawienia  toalet przy boisku w Komorowie,   poruszono sprawę walki ze smogiem w naszej gminie, rozmawiano o przebudowie Alei Marii Dąbrowskiej, konieczności usunięcia suchych drzew przy tej drodze, bezpieczeństwie na terenie osiedla, nowych ławkach oraz parkingach Parkuj i Jedź",  które powstaną w Komorowie w ramach funduszy unijnych.

Małgorzata  Pachecka, wójt gminy odpowiadała na wiele pytań mieszkańców, odnosząc się do spraw dotyczących osiedla Komorów.  

Na zakończenie przewodniczący zarządu, Michał Jeżewski podziękował wszystkim mieszkańcom osiedla i gościom za przybycie oraz aktywny udział w zebraniu.

 

Autor: zdjęcia: Marcin Bójko
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także