20.09.2017 10:50

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOMORÓW

405
Wrześniowe zebranie, którego celem jest rozdysponowanie środków osiedla, odbyło się w komorowskiej szkole – 19 września. Zwołał i prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący zarządu, uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

W zebraniu uczestniczyli także Piotr Pacyna, pracownik urzędu z  Referatu Inwestycji i Remontu  i Andrzej Łuszczyński, kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którzy w drugiej części zebrania odpowiadali na pytania mieszkańców. Na zebraniu obecny był także dzielnicowy Mariusz Szymanek. Przebiegowi  zebrania przysłuchiwali się przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk, radni z terenu Komorowa: Hanna Brzeska - Kalczuk, Ewa Ilczyszyn i Piotr Kamiński, a także radni z innych miejscowości naszej gminy, Anna Kamińska, Adriana Krół-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Eugeniusz Hanc i Przemysław Majtyka. 

 

Michał Jeżewski rozpoczął zebranie od zaprezentowania porządku zebrania.  A następnie przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i członków zarządu.  Powiedział, że w ubiegłym roku zarząd zorganizował m.in. spotkanie zatytułowane Latino day, turniej gry w scrabble, cykliczne spotkania podczas których uczestnicy grali w gry planszowe. Spotkania odbywały się we wtorki, w kawiarni Art. Cafe. Odbyło się, wspólnie z Towarzystwem Komorowianie, sprzątanie Komorowa. Przewodniczący wspomniał również o letniej, komorowskiej  imprezie plenerowej Zielono mi. Festyn ten również organizowany był we współpracy z komorowskimi stowarzyszeniami.

 

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z wydatkowania funduszu osiedlowego za rok 2017 a także przedstawienie propozycji rozdysponowania funduszu na rok kolejny. I tak, przewodniczący po konsultacji z członkami zarządu, a także mieszkańcami, zaproponował, aby kwotę funduszu osiedlowego w wysokości 62 725, 63 zł przeznaczyć na następujące działania:

- 41 000 zł – przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych przez zarząd Osiedla Komorów samodzielnie oraz wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie osiedla;

- 8 000 zł – przeznaczyć na organizację wydarzeń sportowych przez zarząd osiedla Komorów samodzielnie, a także wspólnie z pozarządowymi organizacjami działającymi na terenie osiedla Komorów;

- 10 000 zł przeznaczyć na urządzenia rekreacyjno-sportowe;

- 3 725,63 zł przeznaczyć na dokarmianie i sterylizację bezdomnych psów i kotów.

 

Zaproponowany przez przewodniczącego podział środków został przegłosowany. W zebraniu uczestniczyło przeszło 60 osób, jednak uprawnionych do głosowania było 37 osób. 35 mieszkańców poparło wniosek przewodniczącego, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

 

Drugą cześć zebrania stanowiły sprawy wniesione, czyli głosy zebranych mieszkańców, a także wnioski do budżetu gminy na 2018 rok. Najważniejszą i najbardziej dziś aktualną sprawą dla mieszkańców Komorowa jest modernizacja Alei Marii Dąbrowskiej, a w szczególności rozwiązanie problemu z systematycznie zwiększającym się na niej ruchem drogowym i brakiem bezpieczeństwa. Warto dodać, że przy Alei Marii Dąbrowskiej jest przejście do szkoły. Obecni na zebraniu mieszkańcy wskazywali, że w godzinach szczytu, czyli rano między 7.00 a 10.00 i po 16.00 samochody jeżdżą non-stop.

Obecnie został ogłoszony przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) konkurs na modernizację tej ulicy. Michał Jeżewski wyraził jednak obawę, że nawet modernizacja ulicy nie rozwiąże problemu. 

 

Wśród innych tematów poruszone było zagadnienie remontów ulic. Mieszkańcy złożyli wnioski do budżetu gminy m.in. na remont i odwodnienie ulicy Ryszarda, modernizację ulicy Kredytowej. Jedna z mieszkanek zaproponowała aby Komorów był miejscowością monitorowaną. Poruszony był temat samochodów, które parkowane są w okolicy komisu samochodowego. Policja i samorządowcy upominają właściciela komisu, ale on wydaje się być bezkarny. Mieszkańcy kilku ulic wnosili o uzupełnienie pojedynczych lokalizacji o kosze na śmieci i kosze na psie odpady. Podczas zebrania rozmawiano także o zagrożeniach, które powstają w  wyniku zasypywania terenu przy stawie w Pęcicach. 

 

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów trwało przeszło trzy godziny. Padały też głosy ze strony mieszkańców, aby zebrania organizować częściej, nie tylko raz w roku. Przy takiej częstotliwości nie można omówić wszystkich spraw ważnych dla mieszkańców – przekonywali uczestniczący w zebraniu mieszkańcy Komorowa.  

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: osiedle Komorów

Zobacz także