21.09.2016 09:30

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów

397
We wtorek, 20 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy i powiatu

W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy: Józef Kawiorski i Piotr Pacyna. Zebranie z mieszkańcami prowadził Michał Jeżewski przewodniczący zarządu osiedla. Poinformował zebranych, że zasadniczym powodem zebrania jest rozdysponowanie funduszu Osiedla Komorów na rok 2017 i dodał, że doświadczenie ubiegłych lat sprawiło, że w tym roku proponują mieszkańcom podobne rozdzielenie środków funduszu osiedlowego. I tak zaproponował, aby kwotę funduszu, która na rok 2017 wynosi: 56 919, 27 przeznaczyć:

 

- 38 000 zł przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Osiedle Komorów, a także wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie osiedla,

- 10 000 zł zarezerwować na pielęgnację i uzupełnienie zieleni oraz małą architekturę (m.in. stojaki na rowery),

- 3 000 zł na prowadzenie strony internetowej www.komorow.pl wraz z newsletterem

-3 400 zł na dokarmianie i sterylizacja bezdomnych zwierząt

-2 519,27 zł na materiały biurowe i informacyjne.

 

W zebraniu uczestniczyło blisko pięćdziesięciu mieszkańców. Głosami 40 mieszkańców został przegłosowany zaproponowany przez przewodniczącego podział środków osiedla Komorów na rok 2017. Pięć osób wstrzymało się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 45 osób.  

 

Zebranie trwało ponad trzy godziny. Omawianych było wiele tematów. Najważniejszym z nich była modernizacja głównej ulicy w Komorowie – Alei Marii Dąbrowskiej. Miejsca, które z jednej strony jest dumą komorowian (jest to aleja starych, zabytkowych lip), A z drugiej strony – największą udręką. Aleja Marii Dąbrowskiej jest drogą powiatową. W ostatnim czasie, z powodu zakończonej budowy autostrady i zjazdu w Sokołowie bardzo zwiększył się ruch samochodowy na ulicy Sokołowskiej w Sokołowie, Komorowskiej w Pęcicach Małych i Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Stanowi to wielki problem nie tylko dla mieszkańców, których domy znajduję w pobliżu. Miejsce straciło swój klimat, nie  jest ciche, a drzewa, które tworzą aleję usychają.   Aurelia Zalewska, radna powiatu, powiedziała, że trwają rozmowy na temat Alei Marii Dąbrowskiej i niebawem ogłoszony zostanie konkurs na projekt modernizacji tej ulicy na odcinku od ulicy Berylowej do Alei Starych Lip. Rozmawiano również o modernizacji centrum Komorowa, jak również o remontach dróg, wrócił temat budowy domu kultury w Komorowie.   

 

Michał Jeżewski powiedział, że zarząd kontynuuje zakup i montaż stojaków na rowery. Stojaki rowerowe są już zainstalowane, przy stacji kolejki WKD, przy kościele, szkole i bibliotece. Nowe miejsce, gdzie będą zamontowane stojaki to teren wokół kościoła jak również ulica Matejki.

Rozmawiano również o gminnych rowerach. W naszej gminie uruchomiony został pilotażowy projekt korzystania z rowerów gminnych. Obecnie pierwsza stacja rowerowa znajduje się w Regułach przy urzędzie. Druga zostanie ustawiona w Komorowie, w pobliżu kolejki WKD, trzecia w Opaczy. Obecnie wypożyczanie rowerów jest bezpłatne (pobierana jest jedynie jednorazowa opłata inicjująca). Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, że wkłada duży wysiłek w budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy. Dodał, że już 2017 roku będzie można dostać się do urzędu gminy z Komorowa jadąc właśnie ścieżkami rowerowymi.

Podczas zebrania zaprezentowane zostało nowo powstałe stowarzyszenie. Nazywa się  „Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”. Stowarzyszenie przedstawił  jego wiceprezes, Jarosław Hirny-Budka. 

Z inicjatywy Piotra Kamińskiego, radnego z Komorowa, zaprezentowali się zawodnicy Klubu Tenisowego  Matchpoint Komorów. Warto dodać, że chłopcy zdobyli w tym roku tytuł  Drużynowego Mistrza Polski do lat 12-u. Gratulujemy! Z tej okazji Krzysztof Grabka, wręczył zawodnikom nagrody i upominki.  

  

Podczas zebrania poruszanych było wiele spraw i tematów. Wszystkie zagadnienia zostały zapisane w protokole z zebrania. Protokół pisała Iwona Masłowska i niebawem znajdzie się on na stronie Zarządu Osiedla Komorów: www.komorow.pl

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także