23.09.2015 09:45

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

222
We wtorek, 22 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy.

W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy: Józef Kawiorski i Piotr Pacyna. Zebranie z mieszkańcami prowadził Michał Jeżewski przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Poinformował, że zasadniczym powodem zebrania jest rozdysponowanie funduszu Osiedla Komorów na rok 2016.

 

W tym roku jest to kwota 54 180, 06 zł. Przewodniczący, powiedział, że wspólnie z Zarządem, proponują, aby:

-34 000 zł przeznaczyć na aktywność kulturalną i edukacyjną oraz sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców,

-11 000 zł zarezerwować na uzupełnienie zieleni i małą architekturę (stojaki na rowery),

-3 000 zł na prowadzenie strony internetowej www.komorow.pl wraz z newsletterem

-4 000 zł na dokarmianie i sterylizacja bezdomnych zwierząt

-2 180,06 zł na materiały biurowe i informacyjne.

 

Głosami wszystkich mieszkańców został przegłosowany zaproponowany przez przewodniczącego podział środków osiedla Komorów na rok 2016. 

 

Zebranie trwało prawie cztery godziny. Omawianych było wiele tematów. Dyskutowano o modernizacji centrum Komorowa, jak również o remontach dróg.  Michał Jeżewski powiedział, że przedsięwzięciem Zarządu był zakup i montaż stojaków na rowery. Te stojaki już są zainstalowane, przy stacji kolejki WKD, przy kościele, szkole i bibliotece. Powiedział też, że Zarząd zakupił kilkanaście leżaków, które są rozstawiane na placu Paderewskiego  Niestety siedem leżaków zginęło. Podczas zebrania omawiany był również temat rozbudowy szkoły, w której nauka, po wyposażaniu sal, rozpocznie się w styczniu. Krzysztof Grabka, dodał, że wraz z rozbudową zostały m.in. wymienione instalacje w całym kompleksie. 

Podjęty także został temat remontu Alei Marii Dąbrowskiej. Zarząd Osiedla wskazał, że w tym temacie są trzy punkty zapalne, a mianowicie: szpaler świerków wzdłuż ulicy, który bezprawnie został zasadzony, rozwiązanie organizacji ruchu przy szkole (parking przy szkole) i wjazd do posesji od ulicy Podhalańskiej do kapliczki. Rozmawiano także o zaśmiecaniu miejscowości reklamami – śmieci pionowe, dbałości o komorowski starodrzew, o ciągłym zaśmiecaniu miejscowości, a w szczególności o wycinaniu drzew wzdłuż trasy kolejki WKD.

 

Mieszkańcy podjęli uchwałę, zaproponowaną przez Zarząd jako wniosku do budżetu gminy na rok 2016 o przeznaczenie 300 tys. zł. na wynajem lokalu, wyposażenie i pokrycie kosztów działalności komorowskiego domu kultury. 

 

Michał Jeżewski poinformował również mieszkańców, że rezygnację z członkostwa w Zarządzie Osiedla Komorów złożyła Agata Zatorska. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie i wybory uzupełniające - powiedział przewodniczący Zarządu.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także