20.09.2011 15:14

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

23
19 września, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach na zebraniu mieszkańców podjęto uchwałę o przeznaczeniu funduszu Zarządu Osiedla Michałowice w 2012 roku – 42 531,70 zł.
Po dłuższej dyskusji mieszkańcy ustalili w głosowaniu, że ta kwota zostanie przeznaczona na:

- zorganizowanie dla mieszkańców zajęć edukacyjnych (komputery, hobby), zajęć ruchowych (rehabilitacja, rekreacja) oraz kulturalnych (spotkania, wieczory autorskie, wycieczki, prelekcje) – 20 534,70 zł;

- rozbudowę i obsługę osiedlowej witryny internetowej (http://www.radaosiedla.michalowice.pl) – 11 000 zł;

- redagowanie i druk materiałów informacyjnych – 3 000 zł;

- oznakowanie ścieżki rowerowej na chodniku ul. Szkolnej – 3 000 zł;

- drobne naprawy i uzupełnienia infrastruktury (kosze, ławki itp.) – 5 000.

Tegoroczny fundusz – 45 000 zł jest jeszcze wykorzystywany na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka rehabilitacyjna i masaż) oraz mają odbyć się zajęcia z podstaw obsługi komputera.

Jak powiedział Roman Bedyński, przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice: – Młodzi ludzie znakomicie obsługują komputer i perfekcyjnie surfują po Internecie. Ze starszymi jest różnie, dlatego należy walczyć z wykluczeniem cyfrowym. Temu mają służyć organizowane w Michałowicach kursy komputerowe. Przyszłoroczne będą kontynuacją tegorocznych, a więc na wyższym poziomie.

Coraz ważniejszym elementem michałowickiego społeczeństwa informacyjnego ma być strona internetowa Zarządu Osiedla Michałowice, która zaczyna przekształcać się w portal.

Tematem "jak rzeka" okazał się temat zalewania osiedla. Zalewane są posesje, piwnice, wykonana wiele lat temu melioracja często jest niedrożna i wymaga remontu lub położenia od nowa. Na to, że osiedle jest zalewane, miały w tym roku wpływ wyjątkowo silne i obfite opady deszczu (np. w czasie jednej krótkiej ulewy spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna) oraz budowa Południowej Obwodnicy Warszawy: podczas prac została zniszczona melioracja w graniczącej z Michałowicami Opaczy Kolonii.

Poruszony też został temat spółki wodnej. Jak przypomniał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, członkami spółki wodnej są mieszkańcy Michałowic – właściciele posesji. Prace na terenie prywatnych posesji może wykonywać jedynie spółka wodna. Do środków zebranych ze składek spółka może otrzymać dotacje.
Jednak aby je otrzymać, składki muszą być zebrane, a okazuje się, że mieszkańcy najczęściej ich nie płacą. Żeby zatem można było prowadzić systematyczne prace odwodnieniowe na posesjach, trzeba reaktywować działalność spółki wodnej.


W czasie zebrania poruszono wiele tematów, w dyskusji brał udział i wyczerpująco na pytania odpowiadał wójt Krzysztof Grabka. Omawiano m.in.:

- Budowę własnego ujęcia wody. Wodę z ujęcia trzeba rozprowadzić wodociągami, a zużytą odprowadzić kanalizacją. Wodociągami i kanalizacją dysponuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Z przedsiębiorstwem trwają trudne rozmowy, od niedawna na podstawie dokumentacji przygotowanej przez urząd gminy.

- Tak zwaną ustawę „śmieciową”, czyli nową ustawę dotyczącą utrzymania czystości i porządku. Wójt Grabka i przewodniczący zarządu osiedla Bedyński zapowiedzieli, że kiedy ta ustawa wejdzie w życie, zostanie zorganizowane zebranie informacyjne z mieszkańcami.

- Uciążliwości związane z sąsiedztwem z lotniskiem na Okęciu.

- Uciążliwości związane z ruchem ulicznym.

- Zdewastowaną w czasie remontu ul. Regulskiej ulicę Kwiatową.

- Budowę wiaty na rowery przy stacji kolejki WKD.

- Itp., itd.

Dyskusji przysłuchiwała się radna powiatowa Jadwiga Lawrence, wdowa po wójcie Romanie Lawrence. Kilkakrotnie głos zabierali radni Rady Gminy Michałowice Anna Olak – Popko i Eugeniusz Hanc.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak