20.09.2012 11:39

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

33
Odbyło się 19 września 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Wzięło w nim udział 31 osób. Podjęły one uchwałę o przeznaczeniu funduszu Zarządu Osiedla Michałowice w 2013 r.
Kwota – 43 557,50 zł – została przeznaczona: 1) zorganizowanie dla mieszkańców osiedla zajęć: a) edukacyjnych (komputer, Internet, hobby), b) ruchowych (rehabilitacja, sport, rekreacja), c) kulturalnych (spotkania, prelekcje) – 35 tys. zł; 2) administrowanie strony internetowej i akcji informacyjnych – 5 tys. zł. 3) inne – 3 557,50 zł.

Sekretarzem zebrania została wybrana Helena Nassalska. W zebraniu wzięli udział radni: Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko, Eugeniusz Hanc i Paweł Zacny.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński odczytał sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2012. W tym roku zarząd osiedla, w ramach funduszu zorganizował: 1) dwa turnusy gimnastyki rehabilitacyjnej połączonej z masażem – 10,500 zł) 2) kurs komputerowy na dwu poziomach zaawansowania – 5 600 zł. Pozostałe środki w tym roku zostaną przeznaczone na: 3) drugi etap kursu decoupage’u (kontynuacja z 2011 r.) – 6 330 zł; 4) kurs tańca towarzyskiego – 5 500 zł; 5) założenie nowej, interaktywnej strony internetowej i jej administrowanie (forum dyskusyjne, informacje e-mailowe) – 3 450 zł; 6) Zakup instrumentu dla chóru „Michałowiczanka” – 2300 zł.

Poza funduszem zrealizowano (prywatny sponsor): 1) montaż stojaków rowerowych przy przystanku WKD; 2) spotkanie autorskie z pisarką Elżbietą Strzałkowską – absolwentką szkoły w Michałowicach, połączone z występem chóru „Michałowiczanka”, z inicjatywy mieszkanki Michałowic pani Melon.

Na podstawie dyskusji mieszkańców, w tym wypowiedzi wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki, do propozycji do gminnego budżetu na rok 2013 zostały wpisane następujące inwestycje: 1) budowa chodnika skracającego drogę na cmentarz; 2) przebudowa skrzyżowania ul. Regulskiej z Kolejową; 3) odwodnienie ul. Żwirki i Wigury w Opaczy Kolonii (ulica ta znajduje się przy granicy z osiedlem Michałowice); zorganizowanie bezpiecznego dla pieszych ruchu na ul. Topolowej (brak chodnika, pieszym wg przepisów nie wolno chodzić ścieżką rowerową); 5) wybudowanie parkingu przy tzw. ośrodku olimpijskim (obecnie licznie parkujące tam samochody są uciążliwe dla mieszkańców).

Poza tym na zebraniu dyskutowano m.in. o: uciążliwościach hałasu samolotowego, potrzebie dbania o zarastający chaszczami teren za kościołem czy o konieczności odwodnienia ul. Krótkiej.

Przewodniczący Bedyński poinformował o tym, że na gminnych dożynkach, które odbyły się w tym roku w Michałowicach, osiedle Michałowice zajęło I miejsca w Konkursie Kompozycji Dożynkowych.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak