06.10.2021 13:05

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice

94
W piątek, 17 września 2021 roku, w szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej w Michałowicach odbyło się zwołane przez Agnieszkę Lenard, przewodniczącą Zarządu Osiedla Michałowice. Na spotkaniu było 15 osób.

Podobnie jak na innych spotkaniach w mieszkańcy mogli skorzystać z obecności rachmistrza spisowego i wziąć udział w spisie powszechnym.

Często na spotkaniach sołeckich pojawia się dzielnicowy i tak było i tym razem. Młodszy aspirant Kamil Więch uczulał na wyłudzenia w metodzie „na wnuczka”, które stały się dosyć popularnym przestępstwem ostatnimi czasu. Zwracał też uwagę na to by nie zostawiać otwartych samochodów i nie zostawiać w samochodach wartościowych przedmiotów. Mieszkańcy zwracali z kolei uwagę na przekroczenia prędkości na ulicy Polnej.

Następnie mieszkańcy przyjęli protokół z poprzedniego spotkania z dnia 5 października 2020 r. Następnie Agnieszka Lenard zdała relację z realizacji zadań dla zarządu wyznaczonych na poprzednim Zebraniu Mieszkańców. Od października 2020 r. do września 2021 r. udało się z zaplanowanych zorganizować:

 • Zajęcia sportowe
 • Warsztaty kuchenne
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty rysunku
 • Przygotować paczki bożonarodzeniowe dla 170 osób
 • Zainstalować 100 domków dla owadów
 • Zorganizować bieg na orientację
 • Zorganizować piknik ekologiczny
 • Zorganizować wyprzedaż garażową

Część zadań nie została zrealizowana z powodu ograniczeń pandemicznych w sporej części roku 2020 i 2021. Przewodnicząca Zarządu zaproponowała przeniesienie niewykorzystanej kwoty w wysokości około 3000 zł na zajęcia z tresury psów, lekcje tanga i zajęcia z jogi. Mieszkańcy zgodzili się na przeniesienie środków.

W tym roku z funduszu osiedlowego do rozdysponowania jest ponad 89 tys. zł. Zarząd zaproponował  następujące:

 • Zajęcia sportowe – pilates, joga, streching - około 22 000 zł
 • Imprezy okolicznościowe, warsztaty dla dzieci, pikniki około 59 000 zł

Pozostała część kwoty ma zostać przeznaczona na róże zakupy pomocnicze związane z realizacją zadań.

Mieszkańcy zgodzili się na propozycję i przegłosowali stosowną uchwałę. Następnie uczestnicy zebrania złożyli następujące propozycje do budżetu gminy na 2021 rok:

 • Budowę ujęcia wody w ulicy Kolejowej – jako studnia oligoceńska.
 • Przywrócenie rowerów gminnych
 • Hulajnogi
 • Przebudowę fontanny w skateparku
 • Ustawienie recyklomatu
 • Przebudowa wodociągu w miejscach, gdzie są jeszcze stare, żelazne rury i dochodzi do częstych awarii

Obecni na spotkani radni przedstawili również swoje propozycje do budżetu, a w nich:

 • Zaprojektowanie budynku szkoły przy urzędzie gminy
 • Ścieżka rowerowa w stronę Reguł i Opaczy
 • Wykupienie terenu między budynkami przy ulicy Jesionowej w celu wykonania terenu dostępnego publicznie
 • Budowę świetlicy
 • Zaprojektowanie i zbudowanie ośrodka zdrowia przy ulicy Dworcowej
 • Poidełka uliczne z wodą by można się było napić wody i usiąść na ławeczce
 • Kosze na śmieci
 • Dzierżawę jednego z lokali przy stacji WKD w celu budowy toalety publicznej
 • Oświetlenie chodnika na ulicy Granicznej

W wolnych wnioskach mieszkańcy zwracali uwagę na częste podtopienia w czasie deszczy nawalnych, źle ustawione znaki drogowe i zasłaniające je gałęzie. Apelowali również o promocję wodołapaczy a także kontrolę kto podłączył się do kanalizacji sanitarnej ze zrzutem wody deszczowej z działki.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: Osiedle Michałowice

Zobacz także