28.09.2023 14:35

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

126
22 września 2023 roku w szkole podstawowej w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców osiedla.

W dniu 22 września 2023 r., w szkole podstawowej w Michałowicach, pod kierownictwem przewodniczącej zarządu osiedla,  Agnieszki Lenard odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. Spotkanie rozpoczęło się od tradycyjnych formalności, takich jak zatwierdzenie porządku obrad, wybór sekretarza oraz przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego zebrania.

Po ukonstytuowaniu zebrania przewodnicząca zarządu osiedla przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres od 23 września 2022 r. do 22 września 2023 r. Następnie poddano pod głosowanie dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu osiedla na rok 2023. Druga dotyczyła rozdysponowania kwoty 96 931,80 złotych ze środków stanowiących budżet osiedla na rok 2024. Przewodnicząca zarządu przedstawiła plan wydatków:

Dział sport: Zajęcia sportowe dla dzieci, lekkoatletyka, gry zespołowe.

 • Ogólny koszt zajęć ma wynieść 31 tys. zł.

Dział organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Michałowice. Na ten dział przeznaczono 65 931,80, dzieląc w następujący sposób:

 • Zajęcia cykliczne dla dzieci jak plastyka, rysunek, koncerty dla dzieci i dorosłych, teatrzyki, warsztaty zrób to sam, warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, warsztaty kreatywne dla dzieci, warsztaty kulinarne. Imprezy okolicznościowe takie jak dzień dziecka, pożegnanie jesieni, sprzątanie ziemi.  Szacowany koszt za godzinę  zajęć ok.120 zł, lub 40 zł od osoby.
 • Zakupy spożywcze w wysokości 2 tys. zł.
 • Zakupy przemysłowe w wysokości 15 tys. zł

Ze strony mieszkańców padła propozycja organizacji zajęć sportowych dla seniorów w okresie wakacyjnym, co zostało umieszczone w zadaniach związanych z aktywizacją mieszkańców. Po zgłoszeniu poprawek mieszkańcy przyjęli tę propozycję jednogłośnie w formie stosownej uchwały.

W czasie zebrania zgłoszono także następujące propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024:

 •     budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Klonowej,
 •     modernizacja lub podniesienie garbów na ulicach często używanych przez dostawców,
 •     kontrola ruchu ciężarowego na osiedlu poprzez ustanowienie limitu 3,5 tony i sankcje za naruszenia,
 •     utworzenie parku rekreacyjnego przy WKD,
 •     przeprowadzenie kampanii społecznej promującej korzystanie z istniejącego parkingu przy WKD,
 •     wprowadzenie parkingu z ograniczeniem czasu postoju do 2 godzin przy WKD,
 •     instalacja monitoringu na skrzyżowaniu ulic Dębowej, Raszyńskiej, Spokojnej i Zielonej,
 •     wytyczenie odrębnych ścieżek dla pieszych i rowerzystów poprzez malowanie oznaczeń na chodnikach,
 •     prośba o uwzględnienie rowerzystów przy wprowadzeniu zakazu wjazdu w ulicę Słowiańską w kierunku Jesionowej,
 •     zwiększenie liczby koszy na śmieci wzdłuż ulicy Kwiatowej.

Kolejnym punktem zebrania było zgłaszanie wolnych wniosków. To był moment kiedy można było porozmawiać z dzielnicowym Kamilem Więchem. Policjant przypomniał o wzmożonych oszustwach telefonicznych i wyłudzeniach, których ofiarami często o padają osoby starsze. Dzielnicowy apelował również o wyprowadzanie psów na smyczy.

Rozmawiano również o problemie nielegalnego parkowania samochodów, szczególnie w okolicy ulicy Jesionowej.

Stale powracającym tematem spotkań osiedla jest budowa świetlicy.

Mieszkańcy wyrazili także obawy dotyczące remontu Dworca Zachodniego i komunikacji zastępczej. Poruszana też była kwestia nadciągającej przebudowy Alei Jerozolimskich.

Na koniec wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka przekazała, że przygotowany został przetarg na zagospodarowanie terenu wokół stawów.

Zebranie zakończyło się około godziny 20:30.

 

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko