15.10.2020 12:25

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MICHAŁOWICE

272
9 września w budynku szkoły podstawowej w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Michałowice, które zwołała przewodnicząca zarządu, Agnieszka Lenard.

W corocznym zebraniu uczestniczyło 24 mieszkańców oraz Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy, Jarosław Hirny-Budka, radny oraz dzielnicowy - sierż. szt. Kamil Więch.

Jednym z punktów zebrania było podsumowanie działalności zarządu oraz sprawozdanie z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców, które zostały sfinansowane z funduszu osiedla na 2020 rok. Wśród nich znalazły się m.in. zajęcia sportowe dla mieszkańców (ogólnorozwojowe, joga, streching, zdrowy kręgosłup), warsztaty malarskie i rysunku, plastyczne, budowy budek lęgowych, „las w słowiku” oraz warsztaty bożonarodzeniowe. Został zorganizowany także kiermasz bożonarodzeniowy, andrzejki dla dzieci, odbyły się spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, dwie „Garażówki” oraz cykliczne spotkania „Planszówki”. W związku z pandemia koronawirusa wiele z zaplanowanych projektów było niemożliwe do realizacji. W związku z tym koniecznym było zdecydowanie przez mieszkańców o nowym przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego z 2020 rok. Wybrano zadania, które będą mogły jeszcze zrealizowane w tym roku, a są to zakupy związane z doposażeniem świetlicy przy ul. Raszyńskiej 34 oraz zakup dwóch namiotów i nagłośnienia wykorzystywanych podczas imprez plenerowych. Ponadto zarząd spotykał się kilkakrotnie w celu omówienia bieżących spraw. Wiele z nich było zgłaszanych bezpośrednio do urzędu gminy.

Po wysłuchaniu przez mieszkańców sprawozdania zarządu z działalności przyszedł czas na podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia budżetu osiedla, który w roku 2021 roku będzie wynosić 83 115,80 zł. Mieszkańcy zdecydowali o poniższym przeznaczeniu tych środków:

 • Organizacja zajęć rekreacyjno –sportowych (łączny koszt 20 000 zł) :
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe – 5 270 zł
  • streching – 5 270 zł
  • joga – 5 890 zł
  • zajęcia sportowe- aktywny weekend- 3 570 zł
 • Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców (ogólny koszt 63 115,80 zł)
  • plastyka dla dzieci – 5 000 zł
  • rysunek dla dzieci- 4 000 zł
  • koncerty i spektakle – 10 000 zł
  • warsztaty kulinarne – 10 550 zł
  • warsztaty "Zrób to sam" – 10 000 zł
  • warsztaty kreatywne – 10 000 zł
  • warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne – 3 000 zł
  • zakupy spożywcze – 1 000 zł
  • Dzień Dziecka – 8 565,80 zł
  • akcja „Sprzątanie osiedla” – 1 000 zł

W dalszej części zebrania mieszkańcy osiedla przedstawili swoje propozycje do budżetu gminy na 2021 rok. Znalazły się wśród nich m.in. zakup nieruchomości pod budowę świetlicy, budowa szkoły w Regułach, budowa przedszkola w Michałowicach, budowa drogi rowerowej wzdłuż torów WKD w kierunku Opaczy-Kolonii oraz Reguł, przebudowa rampy na skateparku, przebudowa fontanny oraz budowa źródełka z wodą oligoceńską.

Na zakończenie zebrania jednym z poruszanych tematów był wzmożony ruch samochodowy na ulicy Polnej i obecność rowerzystów na chodnikach. Zaproponowano wybudowanie drogi rowerowej w tej ulicy, w kierunku Raszyna. Dyskutowano także m.in. o przejściu dla pieszych w Al. Jerozolimskich, na wysokości ul. Ogrodowej, strzelnicy na ul. Słonecznej oraz odbiorze frakcji zielonej.

Na koniec głos zabrała Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. Przekazała mieszkańcom informacje o najbliższych planach dotyczących osiedla Michałowice. Zostaną wykonane m.in. : dokumentacja oświetlenia ulicznego ul. Dworcowej, przejścia dla pieszych przy ul. Cichej i ul. Topolowej oraz zostaną wymienione i uzupełnione punkty świetlne w ul. Słonecznej, Rumuńskiej, Ogrodowej i Lotniczej. Obecnie wykonywany jest także remont nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Kolejowej.

 

 

 

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także