01.10.2010 00:00

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

16
28 września, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Michałowice. Prowadziła je przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice Anna Olak-Popko, a przy stole prezydialnym, oprócz przewodniczącej, zasiedli: wiceprzewodniczący Maciej Podemski oraz Bożena Michalska i Maria Marczak – członkinie zarządu. Wzięło w nim udział 35 osób.
W 2011 roku osiedle Michałowice będzie dysponowało kwotą 45 tys. zł. Mieszkańcy podjęli uchwałę o jej przeznaczeniu: 1200 zł zostanie wydane na prowadzenie strony internetowej osiedla, a reszta na opłacenie kursów dla mieszkańców: tańca, komputerowego, językowych, fotografii itp. Zajęcia te mają odbywać się w Zespole Szkół w Michałowicach.

Z kwoty na 2010 r. zostało jeszcze 13 500 zł. Uczestniczący w zebraniu zadecydowali głosując, że pieniądze te będą przeznaczone na stojaki rowerowe, które zostaną umieszczone przy stacji kolejki WKD; zastąpią stare – zużyte i niewygodne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice Anna Olak-Popko omówiła, czym zarząd zajmował się w 2010 roku: opiniował budowę ul. Szkolnej, organizował zbiórkę dla powodzian, zorganizował akcję związaną z działalnością oszusta telefonicznego, interweniował w sprawie łamania przepisów ruchu przez samochody, spotkał się z władzami WKD nt. monitorowanie stacji – może jeszcze w tym roku zacznie funkcjonować system monitorowania WKD, doprowadził do tego, że plac zabaw michałowickiego przedszkola został udostępniony wszystkim dzieciom i jest otwarty w soboty i niedziele.

Wśród przedstawionych przez mieszkańców propozycji do budżetu gminy Michałowice znalazły się: budowa stacji uzdatniania wody, postawienie większej liczby pojemników do segregacji śmieci, przedłużenie przynajmniej do stacji Michałowice WKD wspólnego biletu miejsko-kolejkowego, postawienie latarni przy cmentarzu, remont ul. Wesołej, w tym przykrycie rowu melioracyjnego przy tej ulicy, odwodnienie ul. Kolejowej od ul. Wesołej, odwodnienie ul. Partyzantów i położenie progów spowalniających na tej ulicy, renowacja rowów odprowadzających wodę do Raszynki, koszenie zarastających terenów, dostawienie kilku ławek.

Tematem wiodącym zebrania była sprawa budowy domu kultury w Michałowicach.
W domu kultury miałaby znaleźć swoją siedzibę biblioteka. Zastanawiano się, skąd zdobyć środki na budowę centrum kultury w Michałowicach – na przykład fundusze na ten cel przeznacza Unia Europejska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zastanawiano się nad lokalizacją obiektu. W niedalekiej przyszłości ma zostać wybudowany nowy gmach Urzędu Gminy Michałowice. Stary będzie można przeznaczyć na dom kultury. Wójt Krzysztof Grabka potwierdził, iż jest to dobra propozycja.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak