16.09.2022 12:45

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC

136
Pęcice są kolejnym sołectwem, w którym kontynuowany jest cykl zebrań mieszkańców z lokalnym samorządem. Podczas poniedziałkowego zebrania mieszkańcy przyjęli sprawozdanie sołtysa oraz podjęli uchwałę o przekazaniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.

Ze względu na fakt, iż aktualnie prowadzone są prace budowlane związane z nową świetlicą, zebranie musiało się odbyć w sali multimedialnej Urzędu Gminy. Na 12 września sołtys Waldemar Widlicki zwołał zebranie, podczas które szczegółowo przedstawił to co się udało zrealizować w minionym roku.

Zanim jednak mieszkańcy wysłuchali sprawozdania, była okazja do rozmowy i podzielenia się uwagami z dzielnicowym st. sierż. Mirosławem Kotowskim. W głównej mierze dotyczyły one szybko przejeżdżającymi pojazdami, głównie ul. Parkową i Sokołowską.

Rok 2022, mimo ograniczeń związanych z budową świetlicy i tak dostarczył wiele aktywności. W tym czasie udało się przeprowadzić warsztaty rysunku dla dzieci, mieszkańcy wybrali się do teatru Roma, Buffo i odwiedzili Matecznik Mazowsze. Odbył się piknik rodzinny i warsztaty sztuki cyrkowej w Julinku. Mieszkańcy wysłuchali koncertu muzyki cygańskiej oraz Katarzyny Zawady. Z okazji świąt Bożego narodzenia odbył się koncertu kolęd, w trakcie którego seniorzy otrzymali paczki niespodzianki. Przed mieszkańcami jeszcze piknik rodzinny, który jest wspólnie organizowany z sołectwem Pęcic Małych i odbędzie się już w najbliższą sobotę tj. 17 września. Organizatorzy gorąco zapraszają.

Miniony rok przebiegał w Pęcicach pod znakiem remontów i budów, o czym mówiła podczas zebrania Pani wójt Małgorzata Pachecka. Wybudowano oświetlenie w ulicy Parkowej na odcinku od ronda przy kościele do ronda z ul. Sokołowską i Komorowską, wymieniono lampy sodowe na lampy led na ul. Parkowej, wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ul. Parkowej w kierunku Al. Pow. Warszawy. W fazie przygotowania jest również dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy studni, na której stała dotychczasowa świetlica oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Stawowej. Została podpisana umowa na przebudowę i rozbudowę SUW Pęcice, aktualizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowana zatokę autobusową w pasie drogowy ul. Sokołowskiej, przygotowywana jest dokumentacja rozbudowy ul. Piachy. W tym roku zostanie również wszczęte postępowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sarniej.

Zgodnie z przyjętym przez mieszkańców wnioskiem kwota 68 171,68 zł, stanowiąca fundusz sołecki na rok 2023 zostanie przeznaczona na: wydarzenia i spotkania integrujące i aktywizujące mieszkańców – 25 000,00 zł, warsztaty świetlicowe – 10 000,00 zł i doposażanie nowobudowanej świetlicy 33 171,68 zł.

Jedną z pierwszych propozycji do budżetu gminy na rok 2023 była propozycja radnego Edwarda Kozłowskiego, który zgłosił potrzebę zainstalowania monitoringu na ul. Źródlanej. Wśród innych propozycji znalazła się potrzeba przedłużenia jednej z linii komunikacji publicznej tak, aby wypełnić przestrzeń pomiędzy przystankiem przy kościele, a przystankiem przy ul. Sokołowskiej. Zgłoszono potrzebę nowych nasadzeń oraz ustawienia ławek i koszy na śmieci, budowa trwałego rozdzielenia drogi z ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ul. Pęcickiej od ronda do Pruszkowa, przebudowa skrzyżowania ul. Pęcickiej i Konwaliowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pęcic w kierunku Raszyna

Sprawy wniesione były ostatnim punktem poniedziałkowego zebrania mieszkańców Pęcic. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło pielęgnacji zieli i spraw związanych gospodarką komunalną, a dokładniej z właściwym zgłaszaniem przez mieszkańców liczby zamieszkałych pod adresem, z którego odbierane są śmieci. Zgłoszono również potrzebę zwiększenia kontroli związanych z pozostawieniem śmieci na terenie Pęcic.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także