15.10.2020 13:30

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC

144
Coroczne zebranie mieszkańców Pęcic odbyło się 11 września w sali multimedialnej urzędu gminy. Uczestniczyło w nim 11 mieszkańców. Zwołał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys. Z zebraniu udział wzięli: Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz Maciej Polarczyk – radny gminy Michałowice.

Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania  z prac sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok (od 13 września 2019 r. do 10 września 2020 r.). Sołtys, Waldemar Widlicki powiedział, że w tym okresie organizowane były spotkania dla mieszkańców, m.in.: spotkanie integracyjne - laserowy painball, warsztaty florystyczne, ceramiki, fotograficzne, sensoryczne dla najmłodszych, rodzinne budowanie karmników oraz  spotkanie wigilijne. Mieszkańcy odwiedzili także pałac i ogrody świetlne  w Wilanowie oraz teatr muzyczny „Studio Buffo”.  Z uwagi na pandemię koronawirusa wielu z zaplanowanych przedsięwzięć nie udało się zorganizować.  W związku z tym mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali o nowym przeznaczeniu pozostałych środków funduszu sołeckiego z 2020 rok. Wybrano projekty, których realizacja będzie możliwa do końca bieżącego roku tj. zakup biletów do teatrów i muzeów oraz warsztaty rysunku dla dzieci.

Zasadniczym punktem zebrania było dokonanie przez mieszańców rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2021. Kwota funduszu  wynosi 50 866,87 zł.

Waldemar Widlicki po konsultacji z radą sołecką zaproponował, aby środki przeznaczyć na:

  • zakup biletów do teatru lub muzeum – 12 000 zł 
  • organizację spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych - 20 000 zł.
  • przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, zajęć aktywujących mieszkańców – 18 866,47 zł.

Kolejne punkty zebrania to wnioski mieszkańców do budżetu gminy Michałowice na rok 2021 oraz sprawy wniesione.

Jako wnioski do budżetu gminy zostały zgłoszone m.in. : budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu,  wykonanie mpzp części Pęcic - na wschód od ul. Parkowej i Wiejskiej, w kierunku Sokołowa, zwiększenie bezpieczeństwa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pęcickiej , wykonanie oświetlenia chodnika w ul. Parkowej, weryfikacja stanu systemu melioracji przy ul. Pęcickiej oraz  budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy nowej drodze na terenie osiedla Agrykola i przy ul. Sarniej.

W sprawach wniesionych mieszkańcy dyskutowali  m.in. o notorycznym parkowaniu na terenie osiedla Agrykola wzdłuż ulic, co blokuje dojazd do posesji, łamaniu przepisów przez kierowców na ul. Parkowej (nadmierna prędkość) i egzekwowania od kierowców przekraczania prędkości, wprowadzeniu ograniczenia prędkości na ul. Pęcickiej,  wprowadzeniu zakazu wyprzedzania na ul. Parkowej, przy przystanku autobusowym, a także usunięciu  znajdującego się przy nim suchego drzewa.  

Na zakończenie rada sołecka wraz z sołtysem przekazali mieszkańcom miłą  informację o założeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Pęcicach.   

 

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także