14.10.2020 19:25

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC MAŁYCH

140
Coroczne zebranie mieszkańców Pęcic Małych odbyło się 8 września br. Zgromadziło 19 mieszkańców sołectwa. Zwołał je i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys.

W zebraniu uczestniczyli: Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz  radni: Jarosław Hirny –Budka oraz Edward Kozłowski.

Fundusz sołectwa Pęcice Małe na rok 2021 wynosi 63 084,89 zł. Na zebraniu w Pęcicach Małych mieszkańcy zdecydowali, aby tę kwotę przeznaczyć na:

 • zajęcia i imprezy kulturalno-integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym (33 800 zł):
  •  teatrzyki dla dzieci – 2 800 zł;
  •  Dzień Dziecka – 5 500 zł;
  •  mikołajki – 5 000 zł;
  •  wyjazdy do teatru, muzeum i na koncerty – 17 500 zł;
  •  spotkanie świąteczno-integracyjne dla mieszkańców – 3 000 zł.
 • zajęcia edukacyjne, hobbystyczne i warsztaty (dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) – 8 000 zł.
 • zajęcia sportowe, gimnastyczne, taneczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów –10 000 zł.
 • prowadzenie strony internetowej –2 500 zł.
 • zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży – 2 500 zł
 • zakupy związane z wyposażeniem świetlicy – 6 284,89 zł.

Kolejnym punktem zebrania były propozycje sołtysa i rady soleckiej do przyszłorocznego budżetu gminy. Jest nim odwodnienie ulic: Przepiórki, Bażantów, Kuropatwy i Słowików oraz ulic sąsiadujących.  

W sprawach wniesionych dyskutowano m.in. o utwardzeniu drogi w ul. Kamień Polny w kierunku ul. Parkowej, wybudowanie progów zwalniających w tej ulicy, udrożnieniu ul. Jaśminowej, uzupełnieniu tabliczek na drogach „uwaga jeże” i „uwaga wiewiórki”, braku przejścia dla pieszych przy ul. Komorowskiej przy sklepie, niedostatecznej liczbie świateł w tejże ulicy, komunikacji autobusowej w Pęcicach Małych, braku wygaszania oświetlenia boiska w nocy, rewitalizacji zalewu, rozbudowie świetlicy w Pęcicach Małych oraz światłowodzie - inwestycji realizowanej z funduszy unijnych.

 

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także