11.09.2022 17:40

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC MAŁYCH

164
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka wzięła udział w zebraniu mieszkańców sołectwa Pęcice Małe.

9 września, w świetlicy przy ul. Brzozowej odbyło się coroczne zebranie mieszkańców Pęcic Małych, na którym przyjęto sprawozdanie sołtysa, Zdzisława Krupy oraz uchwalono przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.

Porządek zebrania, w którym uczestniczyła również przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska i radny Maciej Polarczyk, obejmował:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania 10.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania 10.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 10.09.2021 r. do 09.09.2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Propozycje do budżetu gminy na rok 2023.
 9. Sprawy wniesione.

Przed przystąpieniem wyboru sekretarzem zebrania, którym został Grzegorz Śliwiński, mieszkańcy mieli okazję porozmawiać i zgłosić swoje uwagi swojemu dzielnicowemu st. sierż. Mirosławowi Kotowskiemu.  

Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 10.09.2022 rozpoczęło sprawozdanie sołtysa, Zdzisława Krupy z realizacji uchwał i wniosków w minionym roku, a także z działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

W tym czasie zrealizowano:

 • zajęcia sportowe – Pilates i zumba;
 • zakupiono piłki do ćwiczeń;
 • odbyło się 9 przedstawień teatralnych dla dzieci;
 • piknik rodzinny „Powitania lata”;
 • piknik rodzinny „Pożegnanie lata”;
 • zakup biletów na występ zespołu Mazowsze;
 • zakup biletów do teatru Buffo;
 • koncert Łódzkiego Teatru Piosenki;
 • koncert Katarzyny Zawady;
 • mikołajki dla dzieci.

Fundusz sołecki sołectwa Pęcice Małe na rok 2023 wynosi 86 151,02 zł i zgodnie z przyjętym przez mieszkańców wnioskiem, zostanie rozdysponowany na: organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną – 24 200,00 zł, organizacja imprez i spotkań świątecznych, pikników i zabaw – 20 500,00 zł, zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną – 4 000,00 zł, zakupy spożywcze przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną – 3 000,00 zł, zakupy biletów i wejściówek do kina i teatru – 13 500,00 zł, prowadzenie strony internetowej – 2 750,00 zł, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych – 15 730,00zł, zakupy spożywcze przeznaczone na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych – 1 815,00 zł, zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych – 656,02 zł.

W części zebrania dotyczącej propozycji do budżetu gminy, mieszkańcy zgłosili m.in.: budowę odwodnienia u zbiegu ul. ks. Woźniaka i Leśnej, ale nie tylko, ponieważ zalewanie działek w Pęcicach Małych jest dla mieszkańców bardzo znaczącym problemem, co zdominowało dyskusję w tej części zebrania. Ponadto do budżetu gminy na rok 2023 zgłosili również: budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul Słowików od Skowronków do Parkowej, przebudowę linii energetycznej na ul. Leśnej, budowę nawierzchni na ul. Skowronków między Zielonej Polany i Kamień Polny, budowę nawierzchni na ul. Drozdów oraz budowę przejścia przez park pomiędzy ul. Dziką i Jaśminową.

Wśród tematów, które mieszkańcy poruszyli w ostatnim punkcie zebrania tj. sprawy wniesione, znalazła się kwestia zbyt małej ilości koszy na śmieci oraz zanieczyszczeń związanych z wyprowadzaniem psów, a dokładniej nieopróżnionych koszy na odchody, które bardzo często pozostają bez odbiorów przez firmę za to odpowiedzialną. 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także